DEİK’İN YENİ YAPISI ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN ONANDI

 

DEİK'İN YENİ YAPISI ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN ONANDI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu (DEİK) yeniden yapılandıran kanuni düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne açılan dava reddedildi ve gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlandı. DEİK'in hukuki alt yapısını şekillendiren ve 10.09.2014 tarihli 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanunun 142. Maddesiyle DEİK yeniden yapılandırılmıştı.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK'in faaliyetlerini olumlu etkileyecek olan bu kararı büyük bir mutlulukla karşıladıklarını, DEİK'in bundan sonra da üyelerinden aldığı destek ve güç ile çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edeceğini, dün olduğu gibi gelecekte de DEİK'in ülke kalkınmasına hizmet  edeceğini söyleyerek şunları ifade etti:

‘'1986 yılında rahmetli Özal'ın kurulmasını talep ettiği DEİK, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi adına üretim ve ihracata yönelik uluslararası yatırımın özendirilmesi, çeşitli ülkelerde farklı sektörlerde stratejik çalışmalar hazırlanması ve küresel ekonominin aktif bir oyuncusu olmak hedefiyle çalışmaktadır. Bu faaliyetler ülkemizin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında oldukça büyük önem taşımaktadır. Bizce, ekonominin tüm aktörleri aynı hedefler doğrultusunda koordinasyon ve yoğun diyalog içerisinde çalışmalıdır.

Geçen yıl yapılan hukuki düzenleme, ülke hedefleri bağlamında DEİK'in kurucu kuruluş ağını genişletti, daha katılımcı ve kapsayıcı bir yapı ortaya çıkardı. Yeni yapısıyla DEİK, ülke bazında daha geniş bir temsil imkanına kavuştu. Aynı zamanda Ekonomi Bakanlığı ile oluşturulan sıkı koordinasyon sayesinde yurtdışında Türk özel sektörünü temsil edecek tek yetkili kurum oldu. Özellikle yurt dışında kafa karışıklığının ortadan kalkmasına vesile olan ve dış ekonomik ilişkilerde devletin de yanında olacağı bu modeli iş dünyası da benimsedi.

Bizler, göreve geldiğimiz günden bu yana aradan geçen yaklaşık dokuz aylık dönemde hem altyapı çalışmalarımızı tamamlamaya çalıştık, hem de dış ekonomik ilişkilerde bizden talep edilen ve konseylerimizin planladığı faaliyetleri eksiksiz organize etmeye gayret ettik. Geldiğimiz nokta itibariyle, DEİK, bir günde eş zamanlı olarak 3-4 farklı organizasyonu, yurt içi ve dışı farklı bölgelerde yapabilir hale geldi. Bütün bu çalışmalar neticesinde, bu dönemde üye sayımızda da %12 oranında bir artış sağladık.

Ayrıca altını çizmek gerekirse, tüm bu faaliyetleri sadece üyelerimiz, kurucu kuruluşlarımız ve program katılımcılarımızın katkı ve destekleriyle gerçekleştirdik.

Bu vesileyle, Anayasa Mahkemesini kararının ülkemiz adına hayırlı olmasını ve dış ekonomik ilişkilerle ilgili güzel hizmetlere vesile olmasını diliyor, bugüne kadar desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize, kurucu kuruluşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.''