DEİK’İN YENİ YÖNETİM YAPISI BELİRLENDİ

DEİK'İN YENİ YÖNETİM YAPISI BELİRLENDİ 

DEİK 2015 Genel Kurulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ve Ekonomi Eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci'nin katılımları ile 19 Aralık 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Genel Kurul'un açılışında  yaptığı konuşmasında, Türk özel sektörünün dış ilişkilerinin tek elden yürütülmesi için DEİK'in güçlü bir aktör olarak verilen koordinasyon görevini üstlendiğini ve şu ana kadar çok güzel bir performans gösterdiğini söyledi. Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerinin DEİK tarafından yürütüldüğünü  belirterek, "Artık Türk özel sektörünün yurtdışındaki yüzü, ana komuta merkezi ve temsil makamı; DEİK'tir. DEİK kurulduğu 1986'dan beri, rahmetli Özal'ın o vizyonuyla başlayan süreçten bu yana birçok faaliyetlere öncülük etti. Hep beraber ülkemiz ekonomisinin yurtdışında tanıtımına da birlikte katkıda bulunduk. Kurduğunuz ortaklıklar, yatırımlarınız ve ihracatınızla sizler Türkiye'nin yüz akı, en büyük gücüsünüz" dedi.  Türkiye'nin emeği, alın teri, birikimiyle yurtdışına açılmanın önemini vurgulayan Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Son bir yıl içinde bu heyette bulunan birçok dostumuzla defalarca bir araya geldik ve gelecek planlamasını birlikte yaptık. Şunu iyi biliyoruz; Türkiye'de gerçek kalkınma ve büyüme, toplumun bütün kapasitesini harekete geçirmekle olur. Biz siyaset yapıcılar, karar vericiler, siz alanda bu kararlardan etkilenen, bu kararları etkileyen temsilcilerle birlikte yürürsek netice alırız. Yoksa fildişi kulelerimizde hiçbir karara izin vermedik ve hep istişareyi de bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi sürdüreceğiz. Bu çerçevede ilan ettiğimiz Reform Koordinasyon ve İzleme Kurulu'na, DEİK'in, diğer kuruluşlarla birlikte istişari anlamda katılacağını buradan duyurmak istiyorum." Türkiye'yi dünyaya açmaya kararlı olduklarını dile getiren Davutoğlu, "Biraz önce Sayın Başkan, 26. Öncelikli Dönüşüm Programı için, '26. program Küresel Ekonomik İlişkiler Programı' dedi. Hemen Başbakan Yardımcımıza talimat verdim. Madem DEİK bunu istiyor. Bunu birlikte yapıyoruz. 26. Öncelikli Dönüşüm Programı da Küresel Ekonomik İlişkiler Programı olacak. Başarılar arttıkça, öz güvenimiz tazelendikçe, her geçen gün daha önemli etkin bir küresel aktör olma yoluna giriyoruz. İşte bu değişimi en iyi hissedenlerin başında iş dünyamız ve DEİK gibi kuruluşlarımız geliyor" dedi

 

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ise, Türkiye ekonomisinin ihracat odaklı büyümesini çeşitlendirerek sürdüreceğini  belirterek, "Yapılan hesaplamalara göre parite farklılığından dolayı ortaya çıkan ihracat eksilmesi rakamsal olarak 11 milyar dolara tekabül etmiş. Miktar cinsinden herhangi bir azalma yokken, cüzzi miktarlarda bir artış olduğunu gözlemliyoruz" dedi. Türkiye ekonomisinin 2009 yılında negatif büyüdüğünü, sonraki yıllarda ise bunu telafi ettiğini belirten Elitaş, "Türkiye ekonomisi geçen yıl 157 milyar doları aşan bir ihracat hacmine ulaşarak tarihteki en önemli rekorlarından birini ortaya koymuştur. 2002 yılında 36 milyar dolardan aldığı ihracat hacmini 2014 yılında 157,6 milyar dolara çıkaran başarı, ihracatçılarımızın, iş adamlarımızın büyük çabaları, hükümetimizin destekleri ve Türkiye'deki 13 yıllık siyasi istikrarın sonucunda ortaya çıkan önemli kazanımlardır" dedi.  Türkiye'nin dünya ticaretinden yüzde 1'e yakın bir pay aldığını söyleyen Elitaş, 2015 yılının dünya ticaret hacminin 18,7 trilyon dolara ulaştığını ve Türkiye'nin de dünya ticaret hacminden yüzde 1,5 pay almayı hedeflediğini vurguladı.  Türkiye'nin  küresel çevrelerde sempati gördüğünü belirten Elitaş, "DEİK çatısı altında koordineli bir şekilde dünyayı fellik fellik dolaşma vaktidir" dedi. Türkiye ekonomisindeki iş çevrelerinin koordineli çalışmasının hayati önemde bulunduğunu belirten Elitaş sözlerine şöyle devam etti: "Bir taraftan X kurumu, öbür taraftan Y derneği, diğer taraftan Z derneğinin faaliyetleri ile değil DEİK çatısı altında koordineli bir şekilde dünyayı fellik fellik dolaşıp Türk iş adamlarının mallarını pazarlayabilmek, yatırım ortamını gözetleyebilmek için gayret göstermeliyiz. Bundan sonraki süreç 'durmak yok yola devam' süreci. Dört nala koşma süreci."

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,"Dış ekonomik ilişkileri geliştirmek anlamında, 26. Program adı altında, 'Küresel Ekonomik İlişkiler Programı'nın da tasarlanıp, uygulanmasını DEİK olarak talep ediyoruz" dedi. DEİK'in 2015 yılı faaliyetlerinde Türk dış politikasının öncelikleri ile uyumlu çalışmaya gayret edildiğini belirten Vardan, "Ticari diplomasi yerine bu dönemde daha kapsayıcı bir kavram olan 'iş diplomasisi'  ile faaliyetlerimize hız verdik.  Mutat 'networking' ve 'iş geliştirme' faaliyetlerimize ilaveten politika ve strateji geliştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla da projeler üretmeye başladık" dedi.  DEİK'in yol haritasının hazırlandığını belirten Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Öyle ki bu yol haritasında, Stratejik Hedefler ve Performans Göstergelerinin hepsi belirlenmiş durumda; kısacası DEİK'te yapılacakların tamamı şu an belli. Dış ekonomik ilişkileri geliştirmek anlamında, Bunun için de ekonomik havzalara ve ülkelere yönelik yıllık 'ekonomik ilişkiler eylem planlarının' kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum katılımıyla hazırlanması, uygulanması, takibi ve raporlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreçte DEİK'in koordinatör kurum olarak konumlanmasını arzuluyor ve bu bağlamda sekreterya hizmetini üstlenmeye hazır olduğumuzu sizlere arz ediyoruz."

 

Genel Kurulda yapılan seçimler ile 2015-2019 dönemi DEİK Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

 

 

 

 2015-2019 DEİK Yönetim Kurulu:

 

ÖMER CİHAD VARDAN YÖNETIM KURULU BAŞKANI
HALİM METE BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET BÜYÜKEKŞİ BAŞKAN YARDIMCISI
SEDAT ŞÜKRÜ ÜNLÜTÜRK BAŞKAN YARDIMCISI
NAİL OLPAK BAŞKAN YARDIMCISI
MİTHAT YENİGÜN BAŞKAN YARDIMCISI
BERNA İLTER SAYMAN ÜYE
ALİ KİBAR ÜYE
ÇETİN NUHOĞLU ÜYE
EBRU ÖZDEMİR ÜYE
FUAT TOSYALI ÜYE
RONA YIRCALI ÜYE
ZEYNEP BODUR OKYAY ÜYE
AHMET ÇALIK ÜYE
AHMET ERDEM ÜYE
AHMET NAZİF ZORLU ÜYE
ALİ Y. KOÇ ÜYE
BAŞARAN ULUSOY ÜYE
CUNEYD ZAPSU ÜYE
EKİM ALPTEKİN ÜYE
ETHEM SANCAK ÜYE
FERİT F. ŞAHENK ÜYE
GÜLER SABANCI ÜYE
HALİL AYDOĞAN ÜYE
İBRAHİM BURKAY ÜYE
İBRAHİM ÇAĞLAR ÜYE
M.ALİ AYDINLAR ÜYE
MAHSUM ALTUNKAYA ÜYE
MURAT  KOLBAŞI ÜYE
MURAT  ÜLKER ÜYE
ORHAN CEMAL KALYONCU ÜYE
ORHAN SABUNCU ÜYE
STEVEN YOUNG ÜYE
TUNCAY ÖZİLHAN ÜYE
YAŞAR DOĞAN ÜYE