DEİK: “İNSANLIK BİZİM BİRİNCİ İŞİMİZ"

DEİK: "İNSANLIK BİZİM BİRİNCİ İŞİMİZ"

T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi'nin Hoşgeldiniz Resepsiyonu, 22 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.  

T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Elliasson'un katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Türk iş dünyasının önde gelen isimleri, DEİK tarafından hazırlanan, iş dünyasının insani gündeme duyarlılığını vurgulayan bildiriye imza attı. James Bond filmleri serisi ile ünlenen, Amerikalı aktör Daniel Craig'de katıldığı davette, insani krizlerin engellenmesi ve krizlere müdahale süreçlerinde iş dünyasının etkin rolüne vurgu yapan söz konusu Bildiri'de, Türk iş dünyası temsilcileri "insanlık" kavramını paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı. 

23-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında iki gün sürecek tarihin ilk İnsani Zirvesi kapsamında 5.000'e yakın katılımcı İstanbul'da bir araya gelecek. Zirve mevcut küresel insani sistemin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesini, insani yardım çabalarının geleceğine ilişkin bir gündem oluşturulmasını amaçlıyor. 

BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Elliasson, dünyada yaşanan afetlerin insani duyarlılığı artırdığına dikkat çekti. Elliasson, bu toplantının konuşulan bir aktiviteden çok aksiyon alınan bir toplantı olduğunu belirtti ve İstanbul'dan tüm dünyaya gönderilecek ilk mesajın "önlem" olduğunu söyledi. BM Genel Sekreter Yardımcısı, insani aktivite ve gelişme arasında birebir kurulması gereken ilişkiye vurgu yaptı ve sivil toplumun, iş dünyasının önde gelen iş adamlarının aynı amaç için toplanıyor olduğunu, sorunlara çözüm üretmek istediklerini, "İnsanlık Bizim Birinci İşimiz" sloganının anlamının büyüklüğüne dikkat çekti. Sözlerine "Gelecek ufuktur, vizyondur evet ancak gelecek aynı zamanda adım atmaktır." şeklinde devam eden Elliasson, adım atmanın da vizyon sahibi olmak kadar önemli olduğunu belirtti.
 

T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hoşgeldiniz Resepsiyonu'nda konuşan T.C Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru ise, dünya genelinde gelişmelerin bu denli kritik olduğu gündemde, bu Zirvenin Türkiye'de gerçekleşmesinin önemine vurgu yaptı. Büyükelçi Koru, Türkiye'nin dünya üzerinde en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığına vurgu yaparken, iş dünyasının krizler ile mücadele ve kriz sonrasın dönemlerde büyük bir rol oynadığını söyledi; iş dünyasının bu katkısından dolayı kutladı.

 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türk iş dünyasının en geniş ve büyük örgütlerinden birini, DEİK'i temsilen, bir iş adamı olarak insanlığın krizlerdeki mücadelesinde iş dünyasına düşen rolü vurguladı. "İnsanlık bizim birinci işimiz" sloganı ile yola çıkarak, iş dünyası olarak krizlerde öngörü sahibi, telafi edici bir tutum sergilenmesi gerektiğine dikkat çekti. İnsan ihtiyaçlarını üreten, tedarik eden iş dünyasının bu anlamda rolünün büyüklüğüne vurgu yapan DEİK Başkanı Vardan, insani krizlerin engellenmesi ve krizlere müdahale süreçlerinde iş dünyasının giderek daha etkin bir rol oynadığını söyledi. Son 10 yılda dünya üzerinde rekor sayıda insanın savaşlar, doğal afetler ve felaketler sebebiyle yaşam alanlarını terk etmez zorunda kaldıklarını ifade eden DEİK Başkanı Vardan "Bizler iş dünyası olarak insani krizler ile mücadelede üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız; çünkü insanlık bizim birinci işimiz" dedi.

 

Hoşgeldiniz konuşmalarının ardından DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, BM Genel Sekreter Yardımıcısı Jan Elliasson'a DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanan "İnsanlık Bizim Birinci İşimiz" başlıklı bildiriyi takdim etti.
 

DEİK tarafından hazırlanan Bildiri Metni:

 

İNSANLIK İÇİN BİLDİRİ:

İNSANLIK BİZİM BİRİNCİ İŞİMİZ

Tarihin ilk Dünya İnsani Zirvesi'nde,

Türk iş dünyası olarak bizler, insanlığı paylaşmaya kararlıyız.

Krizlere müdahale ve iyileştirme süreçlerinde önemli bir oyuncu olmaya başlayan iş dünyası olarak:

-BM Genel Sekreteri'nin İnsanlık Gündemi belgesinitakip etmeye; 

-BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, herkese erişim ve herkesi güçlendirme ilkeleri ilebütünleşmeye; 

-İnsani durumlar söz konusu olduğunda, özelsektörün sahip olduğu temel değer, yetenek, kapasite, deneyim ve inovasyonu ilgili tüm ortaklaraaktarmaya;

-Krizlere hazırlık ve müdahalede, Hükümetler ve sivil toplum ile işbirliğini güçlendirmeye; 

-Risk yönetimi, iyi yönetişim, istihdam yaratma, şeffaflık ve hesap verilebilirlik alanlarında, insanlığın geleceğine yatırım yapmaya kararlıyız. 

Türk iş dünyası olarak, krizler ile karşı karşıya kalan insanlığa çözüm üretmek adına üzerimize düşen sorumluluğunun farkındayız;

Çünkü İNSANLIK BİZİM BİRİNCİ İŞİMİZ.

DEİK