DEİK KÜRESEL TİCARETTE YENİ KAPILAR AÇMAYA DEVAM EDİYOR

Bakan Muş: " Uzak ülkelere ihracatımızı 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz"
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'in 34. Olağan Mali Genel Kurulu, T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un teşrifleriyle DEİK Başkanı Nail Olpak'ın ev sahipliğinde, DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri, DEİK Kurucu Kuruluş ve Kurumların Başkanları, DEİK İş Konseyi Başkanları ve Türk iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşti. 
 
Muş: "DEİK, Türk özel sektörünün ticari diplomasideki şemsiye kuruluşu"
 
Türkiye'nin ihracat serüveninde DEİK'in bir mihenk taşı olduğunu vurgulayan T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "DEİK Ailesi, Türk özel sektörünün ticari diplomasideki şemsiye kuruluşu olarak, ülkemizin ihracattaki başarısında hayati bir rol oynuyor. DEİK, Türk iş insanına bugüne kadar Kuzey Afrika'dan Türki Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Sahra Altı Afrika'ya, Latin Amerika'dan Güney Asya'ya kadar ticarette pek çok yeni kapının açılmasına anahtar oldu. Elbette bu başarıların devam etmesi adına devlet ve özel sektör arasındaki organik bağı temsil eden kuruluşlarımızı daha güçlü ve etkin kılmak elzemdir. DEİK'in Türkiye'nin ihracat, üretim ve büyüme hedeflerine ulaşmasına yönelik faaliyetlerini, küresel ekonomik ve ticari ilişkiler açısından zorluklarla dolu bir ortama rağmen icra ettiğinin bilincindeyiz" diye konuştu.
 
Muş: "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için her cepheden baskımızı sürdürmeliyiz"
 
İş insanlarının Avrupa ile kurduğu köklü ekonomik ve ticari bağları güçlendirmek ve çeşitlendirmek adına çalışmalara devam ettiklerini belirterek, Türkiye-AB iş birliğinin çok daha ileri düzeyde geliştirilmesini zorunlu kıldığını ifade eden Muş, "Bu doğrultuda, en büyük ticaret ortağımız AB ile Gümrük Birliği'ni güncelleme ve kurumsal birlikteliğimizi perçinleme hedefiyle temaslarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Temaslarımız neticesinde, 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesinde Gümrük Birliği sürecimiz ayrıca ele alınmış ve güncelleme için teknik çalışmaların başlaması hususu, AB Konseyi tarafınca not edilmiştir. Tabi bu gelişme, bizim için yeterli değil. İş Konseyi Başkanlarımız, iş çevrelerimiz ve özel sektör kuruluşlarımızla birlikte, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için her cepheden baskımızı sürdürmeliyiz. Bu noktada önemle ifade etmeliyim ki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine, AB üyesi ülkelerin iş çevrelerinin de güçlü bir destek verdiğine şahit oluyoruz. Almanya, Fransa, Romanya, Slovenya ve Hırvatistan ile yakın zamanda JETCO toplantıları gerçekleştirme niyetindeyiz." dedi. 
 
Muş: "Ortalama mesafesi 8 bin 650 kilometre olan 17 ülkeye, ihracatımızı yaklaşık 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz."
 
'Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi'ne değinen Muş, "İhracatımızın üçte ikisini, uzaklığı ortalama 2 bin kilometreye kadar olan ülkelere yapıyoruz. Ancak, 84,5 trilyon dolar büyüklüğe sahip dünya ekonomisindeki payı yüzde 64 olan, ülkemize uzak 17 ülkenin 8,2 trilyon dolar değerindeki ithalatından yalnızca yüzde 0,26 pay alabilmekteyiz. Uzak olarak adlandırdığımız coğrafyaları yakınlaştırmak, bu coğrafyaların ticari ve ekonomik manada sundukları potansiyeli değerlendirebilmek adına 'Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi'ni hazırlıyoruz, belli bir noktaya geldiğinde bunun istişaresini iş dünyamızla yapacağız. Ortalama mesafesi 8 bin 650 kilometre olan 17 ülkeye, ihracatımızı yaklaşık 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. 
 
Muş: "Mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar ve kamu alımlarını içeren yeni nesil STA'lar kurguluyoruz"
 
İhracatı artırmak, sanayinin rekabetçiliğini güçlendirmek ve Türkiye'ye yabancı sermaye çekmek amacıyla mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar ve kamu alımlarını içeren yeni nesil Serbest Ticaret Anlaşmalarını (STA) kurguladıklarını dile getiren Muş, "Hâlihazırda Asya-Pasifik bölgesinde Japonya, Tayland ve Endonezya ile kapsamlı STA müzakerelerinin devam ediyor. Gürcistan ve Moldova ile STA'ların kapsamını genişletmek odaklı görüşmeler devam ederken, Ukrayna ile STA müzakerelerini sürdürüyoruz, neticeye ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Öte yandan Latin Amerika'da, Peru, Ekvator, Kolombiya ve Meksika'nın yanı sıra MERCOSUR ülkeleriyle STA imkânlarını araştırıyoruz. ABD ve Çin'le mevcut işbirliklerini geliştirmek ve yeni iş birliği alanları yaratmak adına çalışmalarımız sürüyor. Doğu Asya'dan Latin Amerika'ya, Balkanlardan Sahra Altına, Orta Asya'dan Pasifik ülkelerine pek çok ülke ile KEK toplantılarımızı düzenli olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. 
 
Olpak: " Türkiye, yeşil ekonomiye dayanan yeni büyüme stratejisini belirlemeli"
 
34. DEİK Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan ve dünya ekonomisinde öne çıkan yeşil dönüşüme dikkat çeken DEİK Başkanı Nail Olpak, "Mevcut ekonomik büyüme modelleri ile çevresel sürdürülebilirliğin sağlanamayacağı fikrinin yaygınlaşması ve gelecekte yaşanabilecek iklim krizine karşı artan duyarlılık, "Büyüme" ile "Yeşil"in birlikte ele alınmasını gerekli kılıyor. 2021 yılı itibarıyla, dünya ekonomisinin yaklaşık % 70'ini oluşturan 110'dan fazla ülke, 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı; Çin ise bu hedefe 2060 yılından önce ulaşmayı planladığını duyurdu. En büyük ticaret ortağımız olan ve iklim değişikliği ile mücadelede erken dönem tecrübelere sahip Avrupa Birliği (AB), Aralık 2019'da Avrupa Yeşil Mutabakatını duyurarak 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması hedefi doğrultusunda; üretim, tüketim, yatırım, ticaret, finans ve diğer pek çok önemli alanda dönüşümü içeren yeni büyüme stratejisini paylaştı. Bu doğrultuda Türkiye olarak, Çin, ABD, Birleşik Krallık ve AB gibi kendimize 2050 hedefi belirlemenin önemli olduğuna inanıyoruz" dedi. 
 
Olpak: "Türk iş dünyamız için ‘2050 yılında Sıfır Karbon' hedefi kritik bir adım olacak"
 
DEİK Yeşil Dönüşüm Çalışması'nı son derece önemsediklerini belirten Olpak, "DEİK olarak en büyük ticaret ortağımız olan AB çalışmalarımız kapsamında, Tam Üyelik ve Gümrük Birliği'nin Güncellenmesinin yanı sıra, geçtiğimiz yıl itibarıyla gündeme gelen Yeşil Mutabakat da önemli bir başlığımız. Doğaya duyarlı olmak adına; firmalarımızı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, bu kapsama hazırlamak ve değişen koşullara adapte etmek için, Ticaret Bakanlığımızın çalışmalarını destekleyen "DEİK Yeşil Dönüşüm Çalışmamızı" önemsiyoruz. Bir taraftan süreçte geç kalmamak, diğer taraftan da adı koyulmamış yeni bariyerlerle karşılaşmamak, iki denge unsuru olarak önümüzde. Türk iş dünyasına "2050 yılında Sıfır Karbon" hedefi koymamızın, firmalarımızın motive olması için kritik bir adım olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
 
Olpak: "Ülkemizin dış ekonomik ilişkilerine yön veren çalışmalarımız artarak devam edecek"
DEİK'in dünya çapında yürüttüğü ticari diplomasi faaliyetleri kapsamında ülke ve bölge bazlı ana gündem maddelerine değinen Olpak, "Önümüzdeki süreçte, ABD ile ekonomik ilişkileri geliştirmek öncelikli gündemlerimiz arasında yer alıyor. Amerika'da eyalet tabanlı ve kanaat önderleri hedefli iletişim için bir dizi çalışmalarımız var. "Almanya Lobi Çalışmaları ve Şirket Satın Almaları" projemizle, Almanya'da varis sorunu yaşayan KOBİ'lerin, Türk firmaları tarafından satın alınmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin güvenilir bir yatırım limanı ve ticari ortak olarak tanıtımını sağlamak için, stratejik iletişim firmalarıyla çalışmalara başladık.
 
ABD ve Almanya İş konseylerimizi, İngiltere ve Fransa İş Konseylerimiz izleyecek. Ayrıca en çok dış ticaret açığı verdiğimiz Asya-Pasifik Bölgesindeki İş Konseylerimizle, bölge ülkeleriyle ikili ticaretimizi dengeleyerek arttırmak için, ASEAN Çalışma Grubu'nu kurduk. Ve bu grubun çalışmalarını, geçen yılsonu itibarıyla oluşan ve dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 30'unu kapsayan RCEP gündemiyle birleştirdik. Öte yandan Afrika Kıtası'nda geçtiğimiz yılsonu yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın, Türk firmaları üzerindeki olası etkileri, ülkelere ait öngörüleri ve yeni stratejiler oluşturmayı amaçlayan bir çalışmamız bulunuyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığımızın hedefleri arasında yer alan Yurt Dışı Lojistik Merkezleri kurmak da bir diğer gündem maddemiz. Bu kapsamda DEİK üyelerimizle yapılan toplantılar neticesinde; Çin, Hindistan, Kırgızistan, Almanya ve Libya gibi ülkeler ön plana çıkıyor. DEİK olarak bir diğer hedefimiz ise, önümüzdeki günlerde, Uruguay, Paraguay ve Guatemala İş Konseylerimizi de kurarak, ülkemize küresel ticarette yeni kapılar açmak" dedi.  
 
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) özelinde DEİK'in üstlendiği diaspora faaliyetlerine de ayrı bir pencere açan Olpak, tüm dünyadaki Türkleri birbirine bağlayan, mesajlaşmasını sağlayan, etkinlik ve ihale duyurularının paylaşıldığı sosyal bir platform olan "DTİK Port"u hayata geçirdiklerini belirtti. 
 
DEİK Başkanı Nail Olpak, 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği ile iş birliğinde düzenlenecek Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun üçüncüsünün ise DEİK ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirileceğini söyledi.