DEİK, “KUVEYT - TÜRKİYE İKİLİ TİCARETİ VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM: DAHA FAZLA BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMEK İÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERDEN YARARLANMA” RAPORUNU YAYIMLADI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kuveyt İş Konseyi, "Kuveyt - Türkiye İkili Ticareti & Doğrudan Yabancı Yatırım: Daha Fazla Büyümeyi Teşvik Etmek İçin Ekonomik İlişkilerden Yararlanma" başlıklı raporunu yayımladı. Rapor, Türkiye ve Kuveyt iş dünyası için, yatırım, iş geliştirilmesini içeren bir rehber niteliği taşıyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kuveyt İş Konseyi tarafından, "Kuveyt - Türkiye İkili Ticareti & Doğrudan Yabancı Yatırım: Daha Fazla Büyümeyi Teşvik Etmek İçin Ekonomik İlişkilerden Yararlanma" konulu rapor tanıtımı, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, DEİK Başkanı Nail Olpak, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) Genel Müdür Yardımcısı Mohammed Mulla Yaqoub, DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir ve DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Murat Dinç'in katılımlarıyla 4 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Nail Olpak: "Erişilebilir olmak çok daha fazla önem kazandı"

DEİK Başkanı Nail Olpak, küresel tedarik zincirlerinin esnekliği konusundaki tartışmanın, uyumluluk veya ticari marka bilinci yerine tedarik zincirlerini hayatın ana merkezine koyarak ele alınması gereken acil bir konu haline geldiğini dile getirdi. Lojistik algısının değiştiğini belirten Olpak, "Bu temel değişim, 'yakın veya uzak' olmaktan 'erişilebilir' olmaya doğru gidiyor. Erişilebilir olmak çok daha fazla önem kazandı" dedi. Kesintisiz bir tedarik zinciri ile yoluna devam eden ve karşı tarafa yeterince güven verenlerin bu dönemin kazananları olacağını ifade eden Olpak, "Türk iş dünyası olarak, salgının başından itibaren kesintisiz bir tedarik zincirimiz var ve hala devam ediyor. Kuveyt ile doğrudan yatırımlar da dâhil olmak üzere çok daha fazla ikili ekonomik ilişkiye sahip olmak için istekliyiz" dedi. DEİK Başkanı Olpak, Türkiye ve Kuveyt iş dünyasının, e-ticaret, finans, bankacılık ve fintech (finansal teknoloji) gibi yeni ve potansiyel alanlarda ve aynı zamanda geleneksel olarak güçlü olan inşaat, altyapı, tıp sektörü, gıda ve sağlık sektörlerinde de iş birliği yapabileceğini söyledi.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak,salgının geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım rakamları üzerinde hafif bir etkisi olduğunu belirterek, "Bu, Türkiye ve Kuveyt arasındaki ekonomik ilişkilerin dayanıklı olduğunu gösteriyor. Bu, gelecek stratejilerimizin garantisidir." dedi. Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Sayan Koytak, Türkiye-Kuveyt ikili ilişkilerinin merkezinde ekonomik ve ticari işbirliğinin yer aldığını belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin seviyesinin siyasi ilişkilerin gerisinde kaldığını aktardı. Kovid-19 salgınının küresel olarak ekonomileri tehdit ettiğini ancak aynı zamanda fırsat pencereleri de açtığını dile getiren Kuveyt Büyükelçisi, "Değişikliklere hızla uyum sağlamamız ve yeni fırsatlar aramaya devam etmemiz gerekiyor" dedi. Salgının geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım rakamları üzerinde hafif bir etkisi olduğunu anımsatan Sayan Koytak, "Türkiye ve Kuveyt arasındaki ekonomik ilişkilerin dayanıklı olduğunu gösteriyor. Bu, gelecek stratejilerimizin garantisidir." ifadelerini kullandı. Dünyanın son 2 yıldır Kovid-19 salgınının yol açtığı derin, yıkıcı ve dönüştürücü sorunlarla boğuştuğunu ifade eden Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi, "Türkiye, bu zor dönemde güçlü kalmayı, hatta gücünü artırmayı başaran ender ülkelerden biri" dedi.

Dağlıoğlu: "Türkiye'nin teknoloji girişimleri, dünyanın her yerinden yatırımcılar çekiyor"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise, Kuveytli iş insanlarının Türkiye'ye olan yakın ilgisinden ve daha fazla yatırım yapma iştahından memnun olduklarını söyledi. Raporun Türkiye ve Kuveyt'teki yatırım ortamına genel bir bakış sunmayı amaçladığını dile getiren Dağlıoğlu, "Bu raporun karşılıklı ticaret ve yatırımların gelişmesi için bir yol haritası olmasını temenni ediyorum" dedi. Türkiye'de çeşitli sektörlerde ihracata yönelik gelecek vadeden birçok şirketin olduğunu belirten Dağlıoğlu, "Bu şirketler işlerini hızla büyütüyorlar ve ihracat pazarlarını daha da genişletmek için ortaklar arıyorlar. Bu şirketlerin sermaye yapılarını geliştirmek büyük getiriler sağlıyor." dedi. Türkiye'nin teknoloji girişimlerinin oldukça hareketli olduğunu ve dünyanın her yerinden yatırımcıları çektiğini söyleyen Dağlıoğlu, "Bu teknoloji girişimlerine yatırım yapan uluslararası yatırımcılar, yatırımlarından güzel bir kârla başarıyla çıktılar. Dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomi olan Türkiye, sürdürülebilir doğrudan uluslararası yatırım çekmek için iş dostu politikalar, derin yetenek havuzu ve Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada küresel pazar erişimi sunmaktadır" dedi.

Özdemir: "Rapor, Türkiye-Kuveyt ikili ekonomik iş birliğinin genel bir resmini ve ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri kapsıyor"

DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir ise, Raporun Türkiye-Kuveyt ikili ekonomik iş birliğinin genel bir resmini ve ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri kapsadığını ifade etti. Raporun her iki ülke ve her iki ülkenin iş çevreleri için kilit sektörleri ve potansiyel yatırım alanlarını içerdiğini söyleyen Özdemir, "Türkiye ve Kuveyt'in diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana geçen 50 yılda, ikili ilişkilerimiz bir bütün olarak istikrarlı bir gelişme gösterdi. Özellikle son 15 yıl, iki ülke liderleri arasındaki güçlü diyalog sayesinde, iki ülke arasında aktif ve verimli etkileşimlere sahne oldu" dedi. DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi olarak karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine katkı sunmak üzere çalıştıklarını belirten İş Konseyi Başkanı Özdemir, raporu İş Konseyi çalışmalarının somut ve önemli bir çıktısı olduğunu vurguladı.

Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mulla Yakubise, her iki ülke için de büyük bir potansiyel olduğunu ve salgının her iki tarafı da zorluklara rağmen daha verimli olmaya ittiğini söyledi. Yakub, know-how bilgisi sağlayacak firmalara önem verdiklerini dile getirerek, ikili ilişkilerin her iki taraf içinde karşılıklı yararlar sağlayacağını aktardı.

Kuveyt - Türkiye İkili Ticareti & Doğrudan Yabancı Yatırım: Daha Fazla Büyümeyi Teşvik Etmek İçin Ekonomik İlişkilerden Yararlanma" Raporu

Türkiye-Kuveyt ikili ekonomik iş birliğinin genel bir görünümünü ve ilişkilerdeki son gelişmeleri kapsayan rapor, her iki ülke için kilit sektörleri ve potansiyel yatırım alanlarını vurguluyor. Rapor ayrıca, yatırımcılar için pratik bilgiler ve bir bütün olarak ekonomi ve her iki ülkede Doğrudan Yabancı Yatırım'ın geliştirilmesini kapsıyor. Rapor, Türkiye ve Kuveyt iş insanlarının iş birliği ve yatırım alanlarındaki birlikteliklerinin gelişmesi için yol gösterici olmasının amaçlanarak hazırlanmıştır.

Rapora erişim: https://www.deik.org.tr/bilgi-merkezi-yayinlar

Webinar kaydı: https://youtu.be/DiWta3wAuV4