DEİK SEFERBERLİK İLAN ETTİ

DEİK SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ile görevlendirilmiş ve 126'sı ülke bazlı, 133 İş Konseyi ile faaliyet gösteren DEİK, 21 Temmuz 2016 tarihinde 120'yi aşkın Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile İş Konseyi Başkan ve Başkan Yardımcılarıyla biraraya gelerek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dış ekonomik ilişkiler alanında DEİK olarak atılması gereken adımları tartıştı. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen İstişare Toplantısı'nda, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleşirilen darbe girişimi sonrası dönemde dış ekonomik ilişkilerin kesintisiz devam etmesi için 80'nin üzerinde öneri geliştirildi. Söz konusu öneriler, ‘kısa, orta ve uzun vade' olmak üzere önceliklendirildi ve 25 Temmuz 2016 günü (dün) İcra Kurulu'na sunulmasının ardından, ilk etapta uygulanmak üzere 11 maddelik bir ‘Acil Eylem Planı' oluşturuldu.

DEİK'in ‘Acil Eylem Planı' ile ilgili açıklamalarda bulunan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili özellikle yurtdışında yoğun bir bilgi kirliliği ve dezenformasyon olduğuna dikkat çekerken, bu konuyla mücadelede DEİK olarak ‘seferberlik' ilan ettiklerini açıkladı. DEİK Başkanı Vardan, "Darbe girişiminin hemen ardından, 133 İş Konseyimizin tüm muhataplarına, karşı kanatlara, ilgili Büyükelçi ile Başkonsoloslara, tüm kurucu kuruluşlarımıza yaşanan gelişmeleri anlatan, işimizin başında olduğumuzu ve işlerin normal seyrinde devam ettiğini belirten bir yazı gönderdik.  Aynı hafta içerisinde, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz, İş Konseyleri Başkanlarımız, Başkan Yardımcılarımız ve Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. 120'nin üzerinde işadamının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 80'nin üzerinde somut öneri ortaya çıktı. Sonrasında bu önerileri konsolide ederek, kısa, orta ve uzun vade şekilde tasnif ettik ve DEİK İcra Kurulumuzun da görüş ve onayını alarak, ilk etapta uygulanmak üzere 11 maddelik bir acil eylem planı oluşturduk" dedi.

DEİK Acil Eylem Planı çerçevesinde Türkiye'de ve yurtdışında bir seri faaliyetler planlandığını ifade eden DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan şunları söyledi: "DEİK olarak bu Acil Eylem Planı ile bir seferberlik başlatmış oluyoruz. 11 maddede belirlenen adımlar, sadece kısa vadede yapılacaklar; bunun devamı gelecek". Önümüzdeki bir aylık sürecin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Vardan, "Önümüzdeki 30 gün içerisinde tüm İş Konseyi Yürütme Kurulları, sorumlu oldukları ülkelere ziyaretler gerçekleştirecekler. Bu ziyaretlerde karşı kanat kuruluşları, ilgili muhataplar, düşünce kuruluşları, fikir önderleri ve medya temsilcileri ile bir araya gelecekler ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler hakkında muhataplarını doğru ve etkin şekilde bilgilendirecekler" dedi. Başta AB ülkeleri olmak üzere, ABD, Çin, Güney Kore gibi ülkeler ile özellikle temas edileceğini ifade eden DEİK Başkanı Vardan; "Elbette bizler için tüm ülkeler çok önemli; ancak bilgi kirliliği ve dezenformasyonun yoğun olduğu AB ülkeleri, ki özellikle Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika ve İtalya; AB Dönem Başkanlığını yürüten Slovakya ve ABD gibi ülkelere özellikle eğiliyoruz.

Bu aslında sadece DEİK bünyesinde değil, ama ülke genelinde toplu bir seferberlik. Bizler de bu seferberlik dahilinde DEİK olarak elimizden gelen her türlü katkıyı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu ülke bizim, hepimizin. Ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız, torunlarımız için ve bu uğurda kanlarını seve seve feda eden şehitlerimiz için mutlaka ama mutlaka her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapmakla mükellefiz" dedi.

Acil Eylem Planı çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı iletişim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla DEİK bünyesinde bir İletişim Komitesi'nin kurulması da öngörüldü. DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ebru Özdemir başkanlığında kurulan İletişim Komitesi, proaktif bir rol üstlenerek, yurtdışında Türkiye'de yaşanan gelişmelerin doğru şekilde aktarılmasını sağlayacak. Acil Eylem Planı çerçevesinde, ilgili Bakanlar, Büyükelçiler, ticaret müşavirleri ve karşı kanat kuruluşları ile olan temaslara da hız verecek olan DEİK, bünyesinde kurulu olan DTİK kanalıyla da, yurtdışında yerleşik halde bulunun Türk diasporasını da harekete geçirecek. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan "yıllar önce Türk diasporasını oluşturmak için kurulan DTİK de bu bağlamda bizim en önemli araçlarımızdan biri olacak. Tüm DTİK ağını harekete geçirmiş bulunmaktayız. DTİK bünyesindeki üyelerimiz bulundukları ülke ve bölgelerde bilhassa dezenformasyonu önlemek üzere çalışmaya başladılar" dedi.

DEİK'in ‘Acil Eylem Planı' kapsamında kısa dönemde şu çalışmaların yapılması öngörülüyor:

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI

DEİK ACİL EYLEM PLANI

 

1)       DEİK olarak, öncelikle konuyla ilgili yurt dışındaki dezenformasyonu engellemek, bilgi kirliliğini temizlemek amacıyla "SEFERBERLİK" ilan edilmiş olup, tüm çalışmalar bu minvalde yürütülecektir.

2)      Yurtiçi ve yurtdışı iletişim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla DEİK bünyesinde bir İletişim Komitesi kurulacaktır (Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Ebru Özdemir başkanlığında bir komite kurulmasına karar verilmiştir).

3)       DEİK Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, başta Ekonomi Bakanı, Dışişleri Bakanı, AB Bakanı ve Başmüzakereci olmak üzere, ilgili Bakanlar ile düzenli olarak bir araya gelerek kapsamlı istişarelerde bulunacaktır.

4)        Büyükelçiler, ticaret müşavirleri ve karşı kanat kuruluşları ile olan temaslar artırılarak devam edecektir.

a.      İş Konseyi Başkanları, sorumlu oldukları ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ile temaslarını sıklaştıracaklardır (başlamıştır).

b.     DEİK Başkan, Yönetim Kurulu ve ilgili İş Konsey Başkanı Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, İtalya, Slovakya, ABD, Çin, Japonya, Güney Kore'nin Büyükelçilerini en kısa zamanda ziyaret edeceklerdir (randevular talep edilmiştir).

c.      Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilerinin katılımı ile Ankara ve/veya İstanbul'da bir çalışma yemeği düzenlenecektir.

5)        İlan edilen seferberlik kapsamında, İş Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulları önümüzdeki 30 gün içerisinde sorumlu oldukları ülkelere ziyaretler gerçekleştirerek; karşı kanat, ilgili muhataplar, düşünce kuruluşları, fikir önderleri, medya temsilcileri ve kendi iş ortakları ile bir araya gelecek, yüz yüze temasla ülke gerçeklerini anlatacaklardır (kısmen başlamıştır).

6)        Gerektiği hallerde yurt dışındaki muhataplar, gruplar halinde veya münferiden Türkiye'ye davet edilecek ve ülkedeki durumu gözleriyle görmeleri, yaşayarak hissetmeleri sağlanacaktır.

7)        DEİK Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili İş Konseyi Başkanlarının katılımlarıyla başta AB ülkeleri (Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, İtalya, Slovakya) ve ABD olmak üzere, bazı ülkelere üst düzey temaslar gerçekleştirilecek; söz konusu temaslarda karşı kanat, ilgili muhataplar, düşünce kuruluşları, fikir önderleri ve medya temsilcileri ile bir araya gelinecektir (gerekirse ülke sayısı artırılacaktır).

8)        Türkiye'de yerleşik yabancı yatırımcılar ile DEİK, ilgili kurum ve kuruluşların da katılımıyla gerektiği yer ve sayıda "Networking Event" düzenleyecektir.

9)        İlgili kurum temsilcilerinden, G20 Çin ve B20 Çin kapsamında çeşitli temaslarda bulunulması talep edilecektir.

10)  Dünya geneline yayılmış DTİK ağı kanalıyla yurtdışında yerleşik halde bulunun Türk diasporası harekete geçirilecek; ilgili temsilcilerin bölgelerindeki kamu yetkilileri, medya temsilcileri ve kanaat önderleri ile temasa girmesi talep edilecektir (kısmen başlamıştır).

11)  Yurtdışı medya dâhil ilgili tüm muhataplara doğru bilgi aktarımını sağlamak adına birkaç dilde e-bülten hazırlanıp, belirli periyotlarda gönderilecek; bu bağlamda sosyal medya da etkin bir şekilde kullanılacaktır.

 

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI DEİK ACİL EYLEM PLANI"na ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

DEİK