DEİK’TEN GÜMRÜK BİRLİĞİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

DEİK'TEN GÜMRÜK BİRLİĞİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

DEİK ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından 17 Eylül 2015 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "AB-Türkiye Gümrük Birliği'nde Kazan-Kazan Yaklaşımı" başlıklı seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,"AB'ne üyelik projesi, ülkemizin 50 yılı aşkın zamandır sürdüğü, üzerinde siyasi partilerin ve hemen bu süreçte görev alan tüm hükümetlerin mutabık oldukları bir devlet politikasıdır" dedi. İş dünyasının daima bu sürecin bir parçası olduğunu belirten Vardan, "Bunca emeğin ardından sürecin, üyelikle sonuçlandırılmasını arzu ediyoruz" dedi.

 

Türkiye-AB ilişkilerinde "Kazan-Kazan" anlayışı

Dünyanın en büyük ortak pazarlarından biri olan Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin en büyük ekonomik partneri olduğunu vurgulayan Vardan,  Türkiye'nin ihracatının neredeyse yarısının AB ülkelerine gerçekleştirildiğini belirtti;  "Türkiye'ye gelen küresel sermeyenin yaklaşık  yüzde 70'i yine AB ülkeleri menşelidir. Türkiye, 1996'dan bu yana süren Gümrük Birliği, üyelik müzakereleri ve yasal uyum süreci ile Avrupa ortak pazarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Türkiye'nin AB üyeliği, Türk iş dünyası için vazgeçilmez bir önceliktir." Katılım müzakerelerinde yaşanan sorunlara rağmen AB'nin Türkiye için, Türkiye'nin de AB için önemli bir stratejik ortak olmaya devam ettiğini belirten Vardan,  uluslararası ilişkilerin dokusunda ve bölgemizde yaşanan hızlı değişimin, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini her iki taraf için de artırmakta olduğunu söyledi.  Suriye'den Ukrayna'ya, Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya son dönemde yaşanan sarsıcı gelişmelerin Türkiye ile AB'nin küresel ve bölgesel tehditler karşısında ortak hareket etmesini zorunlu kıldığını söyleyen Vardan, Türkiye-AB ilişkilerinin "kazan-kazan" anlayışla yeniden sürdürülebilir ve güçlü bir ilişki haline getirilmesi gerektiğini  ve Türkiye ve AB'nin dış politikadan, ekonomik-ticari ilişkilerden, enerji arzı güvenliğinden sınır yönetimine, istihdamdan  göç politikasına kadar pek çok alanda ortak kazanımları olduğunu ifade etti.

 

Güçlü Türkiye demek, Güçlü AB demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da geçtiğimiz günlerde B-20 Zirvesi'nin açılış konuşmasında değindiği "Bugün Pekin-İstanbul hattını dikkate almayan hiçbir ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel projenin başarıya ulaşma şansı yoktur"  sözüne atıfta bulunan Vardan, "Hükümetimizin AB Stratejisinde belirtildiği üzere; "Güçlü Türkiye demek, güçlü AB demektir"  dedi.  İş dünyası perspektifinden bakıldığında iki konunun önem taşıdığını belirten Vardan, ilk olarak Gümrük Birliği kapsamındaki asimetrilerin giderilmesi gerektiğini, ikinci olarak da Gümrük Birliği kapsamında tarım ürünleri ihracatını, hizmetler ticaretini, kamu alımlarını da kapsayacak şekilde yeni alanlarda genişletilmesi gerektiğini söyledi.