DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİM SEMİNERİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı Devlet Destekleri Eğitim Semineri, 22 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti. DEİK Genel Sekreteri Mustafa Mente'nin açılış konuşması  ile başlayan seminerde,  Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Halis Kaya ve Daire Başkanı Özge Dumlupınar, İhracatı Geliştirme Uzmanı İrem Ekmekçi Konuk, Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Dış Ticaret Uzmanı Sait Sözümert eğitim verdi. Seminere 150'den fazla iş dünyasının temsilcileri katılım sağladı.

Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin yurtdışına ticaretinin desteklenmesine yönelik olarak hazırlanan veT.C. Ekonomi Bakanlığıtarafından 2015 yılı içerisinde güncellenerek yayımlanan 2015-8 Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ve 2015-9 Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar kapsamında, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halis Kaya, eğitim ve bilişim sektörlerine veDaire Başkanı Özge Dumlupınar sağlık turizmi ile film ve dizi sektörlerine sağlanan destekler hakkında sunumlarını gerçekleştirerek, değişiklikler ve ilave destekleri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ile ilgili T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracatı Geliştirme Uzmanı İrem Ekmekçi Konuk, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında sınai ve ticari faaliyette bulunan firmalar ile işbirliği kuruluşlarına sunulan pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri ile ilgili bilgi verdi.   

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Dış Ticaret Uzmanı Sait Sözümert, 2014/10 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar ile mühendislik ve mimarlık sektöründen katılan firma temsilcilerine, teknik müşavirlik hizmetlerine yönelik olarak Bakanlığın yürüttüğü kapsamlı devlet yardımı programı hakkında sunumunu gerçekleştirdi.

Yoğun katılım ve interaktif oturumlar çerçevesinde verimli geçen eğitim seminerinin, gelen taleplerle, Ekim ayında DEİK tarafından tekrarlanması öngörülmektedir.