DTİK AVRASYA’DA YERLEŞİK TÜRK GİRİŞİMCİLER TOPLANTISI, RUSYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Girişimci Toplantısı, Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, DTİK İcra Komitesi Başkanı Nail Olpak, RTİB Başkanı Naki Karaaslan ve DTİK Avrasya Bölge Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır DTİK İcra Komitesi Üyeleri Halim Mete ve Berna İlter'in katılımları ile 30 Mart 2015 tarihinde Moskova'da gerçekleşti.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, Dünya Türk İş Konseyi'nin ilk Kurultayının 6 yıl önce  "Küresel Güç: Türkiye" teması ile İstanbul'da gerçekleştirildiğini söyledi.  Türk diasporasının temel olarak güçlendirilmesine yönelik faaliyetlere başlandığını söyleyen Yıldırım, yurtdışında yaşayan Türklerin sorunları ile  yakından ilgilenilerek, çeşitli kurumlar oluşturulduğunu belirtti. Türkiye olarak bölgesel güç olmaktan çıkıp küresel güç olma yolunda ilerlendiğini belirten Yıldırım, "Güçlü bir dalga şeklinde dünyayı saran küreselleşme hareketi uluslararası rekabette ayakta durmanın önkoşulu olarak bölgeselleşme çabalarını ön plana çıkarmış bulunmaktadır. Nitekim bugün Avrupa ve Amerika kıtaları arasında atılan adımlar bölgesel işbirliği modelini aşan kıtalararası bir boyut kazanmıştır. ABD ve Avrupa Birliği arasında uzun süreden beri devam eden Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı müzakereleri artık bir sonuca ulaşmaktadır. Yine Uzakdoğu'da bölgesel işbirliği modellerine ağırlık verildiğini ve bunun Avrasya coğrafyası ülkeleri için de gerekli ve hatta zorunlu bir istikamet olduğu görüşüne katılacağınızı tahmin ediyorum" dedi.  Türkiye'nin, Avrasya ülkeleri ile ekonomi ve ticaret alanında ilişkilerini geliştirmeye her zaman öncelik verdiğini söyleyen Yıldırım, "Türkiye; bölgeye yönelik ilgisini, bölgeye yönlendirdiği yatırımlarla da ispatlamaktadır. Türk firmalarının Avrasya ülkelerine doğrudan ve üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirdiği yatırımları 20 milyar doları aşmış bulunmaktadır" dedi.

DTİK İcra Komitesi Başkanı Nail Olpak, "Hızla değişen bu küresel düzen içinde etkinliğimizi arttırmak için çalışıyoruz" dedi.  Türk diasporasının acı gurbet öykülerinin değil, başarı öykülerini konuşulduğunu söyleyen Olpak,  DTİK kurultayında diasporamızın etkin bir yapıya kavuşmasını sağlamak için Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) bünyesinde üçlü bir yapının kurulduğunu söyledi. Olpak sözlerine şöyle devam etti: "Anavatanla koordinasyonu sağlayacak üst organ olarak "DTİK Yönetim Kurulu", Girişimci ve profesyonellerimizden oluşan ve strateji konusunda önerilerde bulunmak üzere Sayın Muhtar Kent'in başkanlığında faaliyet gösteren "Yüksek İstişare Kurulu", Kendi bölgelerinde diaspora politikalarının uygulanmasından sorumlu olan Avrasya, Avrupa, Balkanlar, Asya Pasifik, Amerika, Ortadoğu-Körfez-Afrika "Bölge Komiteleri". Bu Komitelerin Başkanları DTİK Yönetim Kurulu'nun doğal üyeleri oluyor." Diliyle, kültürüyle, gelenekleriyle, inançlarıyla var olan; yaşadığı ülkeye tüm alanlarda katkı sağlayan bir Türk diasporası görmenin amaç olduğunu söyleyen Olpak, "Türk diasporasının anavatanları, anadilleri ve öz kültürleriyle bağlarını korumayı hedefliyoruz.  Rusya'daki Türk varlığını kuvvetlendirmek için; güçlü Türk diasporası için sizlere,  burada bulunan kanaat önderlerine önemli görevler düşüyor. Öncelikle Tük girişimciler olarak aranızda rekabet yerine işbirliğini güçlendirmeliyiz" dedi.

DTİK Avrasya Bölgesi Komite Başkanı Ali Galip Savaşır, Türk işadamları'nın yaşadıkları ülkelerde görev ve sorumluluklarının farkında olduklarını söyledi. Avrasya'nın her köşesinde, bir yandan  işlerini büyütmek için çalıştıklarını, diğer yandan da Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak omuzlarında  önemli bir görev olduğunu bildiklerini söyleyen Savaşır, "Dünyaya yayılan Türk diasporasının başarısı için bir çatı altında buluşmamız, koordine olmamız, güçlerimizi birleştirmemiz elzemdi. DEİK'in öncülüğüne DTİK hepimizi için bir deniz feneri rolünü üstlendi. Ortak bir çatı yaratma yolunda bugüne dek atılmış en önemli adımlardan biri oldu. Bu yolda Rusya özel ve önemli bir yere sahip. Bölgenin iki güçlü ülkesi olarak yeni yüzyılda "sratejik ortaklık" yolunda ilerliyoruz. Siyasi ilişkilerimizin geldiği nokta son derece önemli" dedi.

 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Rusya Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat: 5,946 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Rusya'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: turunçgiller, binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, domates, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

Türkiye'nin Rusya'dan yaptığı  ithalat: 25,293 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Rusya'dan ithal ettiği başlıca kalemler: petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, buğday ve mahlut, işlenmemiş alüminyum, dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları

Toplam dış ticaret hacmi:  31,239 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -19,348 milyar dolar (2014)