DTİK ORTAK AKIL İLE STRATEJİK YOLUNU ÇİZİYOR

DTİK ORTAK AKIL İLE STRATEJİK YOLUNU ÇİZİYOR

2007 yılından bu yana DEİK bünyesinde faaliyet gösteren ve yurt dışında yerleşik Türk girişimci ve profesyonel yöneticileri biraraya getiren geniş bir platform niteliği taşıyan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Türk girişimci diasporasının ekonomik varlığını güçlendirmek ve lobi kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Dünya Türk İş Konseyi'nin önümüzdeki dönem çalışma öncelikleri ve kurumsal yapısının belirlenmesi için 2017 yılı Mayıs ayı itibariyle strateji geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. DTİK üyelerinin ve paydaşlarının katkısı ile katılımcı bir anlayış ile hayata geçirilen DTİK Strateji Geliştirme Projesi'nin amacı; DTİK'in tüm yurtdışı girişimcilerini kapsayacak ortak aklı, çözümleri ve etkin Türk lobiciliğinin gelişimini sağlayacak vizyon ve stratejinin oluşturulması ve bölge bazında bu yeni vizyonu gerçekleştirecek en etkin yapılanmayı tasarlamak olarak belirlendi.

DTİK vizyonunun geliştirilmesi amacıyla bölgesel çalıştaylar düzenlenerek DTİK'in önümüzdeki dönem çalışma öncelikleri ve kurumsal yapısının belirlenmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. 12 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da DTİK Avrasya-Balkanlar Bölge Çalıştayı, 14 Mayıs 2017 tarihinde Köln'de DTİK Avrupa Bölge Çalıştayı, 21 Mayıs 2017 tarihinde Washington'da DTİK Amerika Bölge Çalıştayı ve 25 Mayıs 2017 tarihinde ise Hong-Kong'da DTİK Asya-Pasifik Bölge Çalıştayı gerçekleştirildi. Söz konusu bölge çalıştaylarına farklı ülkelerden toplamda 120 Türk girişimci katılım sağladı. Projenin üçüncü aşamasında ise DTİK'in iddia sahiplerinin geniş katılımı ve T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsnü Dilemre'nin katılımı ile  6-7 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul'da geniş katılımlı, Strateji Projesi Bütünleştirme Konferansı düzenlendi. Konferansta bölge masaları oluşturularak katılımcıların fikirleri ve yapılanma önerileri alındı. Arama konferansına, 30 farklı ülkeden gelen katılımcı gruplar, kamu kurumları temsilcilerinin de içinde olduğu  100'ü aşkın iş insanı katılım sağladı.

Konferansın açılış resepsiyonundaEkonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre, "Siz misafirler gerek kişisel olarak, gerek şirketleriniz ile yepyeni başarılara yelken açarken, Türkiye de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde küresel ticaret ve siyasetin önde gelen ülkelerinden bir haline geldi" dedi. Türkiye'nin 2016 yılında yüzde 2.9 büyüyerek, G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 4'üncü ülke olduğunu belirten Dilemre, 19 AB üyesinin Türkiye'den düşük büyüme oranına sahip olduğunu ve Türkiye'nin 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüme sergilediğini söyledi. Çalışmaların somut sonuçlarının ortada olduğunu ifade eden Dilemre, 2016 yılının son 2 ayından itibaren ihracatın yüzde 8.9 gibi güçlü bir artış yakaladığını söyledi. Türkiye'nin 2016 yılında ihracatının yüzde 0.9 daraldığını belirten Dilemre, Türkiye'nin ABD, Kanada, Meksika, Güney Kore gibi ülkelerin çok üzerinde bir performans sergilediğini vurguladı. Türkiye'nin 2016 yılında 243 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Dilemre, 66.718 firmanın ihracat yaptığını, ihracatçı sayısının 2002 yılına göre 2 kattan fazla arttığını  söyledi. Türkiye'nin gerçek bir cazibe merkezi haline geldiğini belirten Müsteşar Yardımcısı Dilemre, ülkenin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da istikrar ve güven ortamını koruyabildiğini vurgulayarak, yurtdışındaki Türk menşeili yatırımların 31 milyar ABD Dolarına ulaştığını vurgulayan Dilemre, dünyanın dört bir tarafına artık sadece ürünlerin değil; hizmet ve kültürün de ihraç edildiğini ve Türkiye'nin dünyanın en fazla hizmet ihracatı yapan 28'inci ülke olduğunu söyledi. Dilemre sözlerini şöyle sürdürdü: "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeni STA'ların yanı sıra Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının müzakere edilmesi, önümüzdeki dönemde gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. Türkiye'nin ekonomik zenginliğini, insan kaynağının gücünü, tarihini ve kültürünü en iyi anlatacak olan yurtdışındaki temsilcilerimizdir. Yurtdışında yaşayan Türk iş dünyası temsilcilerimizi, Türkiye'nin aynası olarak görüyorum."

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan açış konuşmasında, DTİK'in daha etkin hale getirileceğini vurguladı. Dünya Türk İş Konseyi'nin (DTİK) gücünün 15 Temmuz'da ispatlandığını belirten Vardan, 15 Temmuz sonrasında DEİK'in 11 maddelik eylem planı belirlediğini ve ekonomik seferberlik ilan ettiğini hatırlattı. Acil eylem planı kapsamında İş Konseyi Başkanlarının bulunduğu ülkelere gitmelerini, muhataplarıyla, medya ile yüz yüze görüşmelerini, varsa düşünce kuruluşlarına giderek toplantılar yapmalarını istediğini belirten Vardan, DEİK İş Konseylerinin 15 Temmuz sürecinden sonra 99 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Şu anda DEİK'in 142 İş Konseyi ile 135 ülkeyle ikili İş Konseyi bulunduğunu ifade eden Vardan, diaspora sözünün Türk kültür yapısına uymadığını, Türkiye ile gönül bağı olan 6 milyon insanın yurtdışında yaşadığını belirtti.  Bu insanların gücünün, iş dünyasını temsil eden bu platformda etkin kullanabilmesinin önemine değinen Başkan Vardan, DTİK Strateji Projesi Bütünleştirme Konferansı ile DTİK'i daha etkin hale getirerek, ciddi anlamda bir hizmeti yerine getirmiş olacaklarını söyledi. Başkan Vardan, "DTİK'i 15 Temmuz ve benzeri olaylarda çok daha etkin bir mekanizma haline getirme arzumuz var. Bunun için konferansta ortak bir akıl oluşturacağız" dedi. ​

DEİK/DTİK Arama Konferansı Projesi Danışmanı Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu ise, Türkiye'nin yurtdışında hem iş dünyası hem akademik hem sanat hem de profesyonelleri ile çok ciddi bir varlık gösterdiğini  söyledi. Aslında bu varlığı ve potansiyeli hem iyi yönlendirmek hem de Türkiye için daha iyi hale getirmek için DTİK Strateji Projesi Bütünleştirme Konferansının gerçekleştirildiğini söyledi. Babüroğlu, DTİK Strateji Çalışmasının bir ortak akıl ve katılım ile yapılmasının istendiğini belirtti. ‘Türkiye'ye nasıl katkı sağlarsınız?' sorusunun yanıtının da arandığını belirten Babüroğlu, DTİK'in daha aktif ve kapsayıcı olabilmesi için, dünyadaki potansiyeli fiiliyata dönüştürmek için yeni bir proje olduğunu söyledi.