IRAK’TA POTANSİYEL FIRSATLAR MASAYA YATIRILDI

IRAK'TA POTANSİYEL FIRSATLAR MASAYA YATIRILDI

Irak'ta Yatırım Olanakları  Konferansı, Irak Cumhuriyeti Belediyeler ve Altyapı Bakanı Abdel Karim Younis Al Ansari, Sanayi ve Madenler Bakanı Naseer Kadhim Obaid Al-Esawi, İletişim Bakanı Hassan Kadhim Al-Rashed, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hala Shakir Mustafa, İmar ve İskan Bakan Yardımcısı Dara Hasan Rasheed Yara, Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Jafaar Rasool Al Hamadany, Trade Bank of Iraq CEO'su Hamdiyah Mahmood Faraj Al-Jaff'ın  katılımları ile Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde 10 Nisan 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti. Konferans, Çalık Holding, Dorçe Prefabrik, Taha Kargo, Tefirom, Türkiye İş Bankası, Standart Pompa ve Türk Hava Yolları sponsorluğunda düzenlendi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye, Irak ve yakın coğrafya yeni bir ekonomik blok oluşturmalıdır.  Türkiye ve Irak, bu oluşan yeni blokun en önemli iki aktörüdür" dedi. Türkiye ve Irak'ın ulaştırma alanında potansiyel işbirliğine vurgu yapan Zeybekci,  "Irak ile Türkiye birbirini tamamlayan iki ülke. Irak'ta olan birçok şey Türkiye'nin, Türkiye'de olan pek çok şey ise Irak'ın ihtiyaç duyduğu özelliktedir. Irak ve Türkiye'nin sanayi, ekonomi ve enerji gibi alanlarda bir araya gelmesi, bölgeye huzur getirecektir" dedi.  Zeybekci sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye, gerek şehirleşmede gerek altyapı ve planlamada çok büyük başarılara imza attı. Bu alanda dilediğiniz kadar her türlü iş birliğine varız. Türkiye'deki bütün kurumların kapıları sizlere açıktır. Irak Cumhuriyeti Sanayi ve Madenler Bakanı Naseer Kadhum Al Esavi'nin dediği gibi Türkiye'nin Irak'ta özel bir ekonomi bölgesi oluşturması fikrine son derece sıcak bakıyorum. Türkiye, dünyanın artık her yerinde çok aktif rol oynamaya başladı. Kardeşimiz Irak'ın topraklarında özel bir Türk ekonomi bölgesinin oluşumunu derhal gerçekleştirelim. Biz varız, derhal bu konuda detayları görüşmeye hazırız. Gelin, iki ülke arasındaki ekonomiyi, ticareti, ekonomik, eğitim ve kültürel ilişkilerini sonuna kadar libere edelim."

 

Irak Cumhuriyeti Belediyeler ve Altyapı Bakanı Abdel Karim Younis Al Ansari,  Irak'ın yürüyüşünü, azim ile demokratik birlik olarak devam ettirmekte olduğunu söyledi. Irak'ın maddi ve beşeri özellikleri ile yatırım fırsatları sunmakta olduğunu vurgulayan Al Ansari, "Irak'ın kapıları tüm kardeşlere ve ortak çıkarlarımız için katkıda bulunan herkese açıktır" dedi. Irak'ta ekonomik rahatlığın sağlanması amacı ile tüm şehirlerin yatırım için olanaklı hale getirildiğini belirten Al Ansari,  yakın gelecekte ekonomik strateji ile Irak'ın temizleneceğini söyleyerek, "Gelişmekte olan devletlerden gelişmiş devletlerin arasına  girebiliriz. Irak'ta farklı sektörlerde geniş yatırım alanları bulunuyor. Oteller, alışveriş merkezleri,  pazarlar ve turistlik şehirlerin kurulmasında uluslararası yatırım sermayesini bekliyoruz" dedi.

 

Sanayi ve Madenler Bakanı Naseer Kadhim Obaid Al-Esawi, "Türkiye ve Irak ekonomik ilişkilerinde birbirine bağlıdır. İki ülke arasında istikrar vardır" dedi. Özel sektör ile işbirliği içinde olunduğunu söyleyen Al-Esawi, "İnsan kaynakları ve diğer alanlarda imkanlar sağlamaktayız. Irak'ta büyük ve orta ölçekli sanayi bölgeleri kurmaktayız.  Irak'ta  Türk şirketleri için  sanayi bölgesi tahsis etmek isterim. Bu bölge, güney bölgesinde limana yakın olabilir. Bu bölge için tüm olanakları sağlayabiliriz."

 

İletişim Bakanı Hassan Kadhim Al-Rashed, "Irak, Türkiye'nin komşusudur. Ortak çıkarlarımız söz konusudur. İki kardeş ülkenin birlikte çalışmasında katkılar olacaktır" dedi. Türk özel sektörünün, Irak'ta önemli yatırımları olduğunu söyleyen Al-Rashed, "Irak, komşusu Türkiye'yi beklemektedir. Irak günümüzde açık bir pazardır. İki ülke olarak yatırımları ve uygulamaları geliştirebiliriz" dedi. Ambargo süresinde büyük kayıplara uğrandığını belirten Al-Rashed,  Irak'ın altyapı, üstyapı, haberleşme, fiberoptik hattın çekilmesi ve  hattın devreye girmesinde ve  internet'in en verimli şekilde kullanılmasında  yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hala Shakir Mustafa,  iki ülke arasında kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşmasının olduğunu söyledi. Bu kapsamda iki ülke bakanlarının katılımı ile  Ankara'da bir araya gelindiğini söyleyen Mustafa, "Ulaşım, enerji alanları, sınır kapılarının açılması hususları tekrardan gündeme gelmiştir. Anlaşma çerçevesinde hem malların hem de kişilerin rahatça dolaşımının sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.

 

İmar ve İskan Bakan Yardımcısı Dara Hasan Rasheed Yara, toplum, siyasi ve ekonomik açıdan Türkiye ile ortak tarihi bağların olduğunu söyledi. Siyasi ve ekonomik ilişkilerin stabil olduğunu söyleyen Yara, burada çok fazla yatırım ve iş imkanının olduğunu söyledi. 2.5 milyonluk bir konut ihtiyacının olduğunu söyleyen Yara, 2016'ya kadar konut, ulaşım, köprü ve diğer sanayi alanlarında  yatırım fırsatlarının olduğunu belirtti.

 

Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Jafaar Rasool Al Hamadany,  Türkiye'nin Irak pazarı için büyük önem arz ettiğini söyledi.  2014 yılı sonunda yüzde 45 düzeyinde bir düşüş yaşandığını belirten Al Hamadany, özel sektör olarak Türkiye ve Irak ekonomisinin de olumsuzluk yaşamaması için girişimlerde bulunulduğunu söyledi. İki ülkenin ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunulabileceğini belirten Al Hamadany, yeni bir yaklaşım ile Türkiye iş dünyası ile yeni ve farklı ortaklıklar kurulabileceğini söyledi.

 

Trade Bank of Iraq CEO'su Hamdiyah Mahmood Faraj Al-Jaff, yatırım fırsatlarının geliştirilmesi ve yabancı sermayenin Irak'a çekilmesi ve benzeri faaliyetlerin  kesintisiz devam etmekte olduğunu söyledi. Üretimin geliştirilmesi ve mevcut güçten yararlanılması ve kalifiye elemandan yararlanılması için gayret ettiklerini söyleyen Al-Jaff, hale hazırda Irak'ta yatırım fırsatlarının çok sayıda bulunduğunu söyledi. Al-Jaff, tarım, hayvancılık, süt ve süt ürünleri, altyapı, eğitim düzeylerinde, turizm, sanayi alanlarında ihtiyacın olduğunu belirtti.

 

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Irak'ın tarihi ve coğrafi bağları ile Anadolu coğrafyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Irak'ın Dünya'ya Anadolu ticaret yolları ile açıldığını belirten Vardan, "Türkiye ve Irak bugün ortak bir kültürel ve tarihi mirası paylaşan iki dost ve komşu ülkedir. Irak, son dört yılda en çok ihracat yaptığımız ikinci ülke haline gelmiştir ve Türk şirketleri Irak'ta en etkin şirketler olmuşlardır. Ziraat Bankası, Irak'ta şube açan ilk yabancı bankadır. Türk Hava Yolları da Irak halkını İstanbul üzerinden dünyanın dört bir köşesine ulaştırmaktadır" dedi. İki ülke arasında ekonomik entegrasyonun güçlenmesi için iki ülke arasındaki lojistik imkânlarını geliştirmek ve sınır geçişlerini modernize etmek gerektiğini vurgulayan Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Basra ile Mersin'i birbirine otoyol ve demiryolu ile bağlamalıyız. Bundan 100 yıl önce İstanbul-Bağdat arasındaki demiryolu sistemi varken bugün olmaması kabul edilebilecek bir durum değildir."

 

Açılış Konuşmalarının ardından, Aktif Bank ve Trade Bank of Iraq arasında İşbirliği Anlaşması imzalandı.

 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Irak Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

 

Türkiye'den Irak'a yapılan ihracat: 10,896 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Irak'a ihraç ettiği başlıca kalemler: Demir-çelik çubuklar (sıcak haddeli, döğülmüş, burulmuş, çekilmiş), buğday unu, demir-çelikten inşaat ve aksamı, kablo ve teller ile hayvansal ve bitkisel yağlar.

 

Türkiye'nin Irak'tan yaptığı  ithalat: 269 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Irak'tan ithal ettiği başlıca kalemler: Altın, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar, sığır.  

Toplam dış ticaret hacmi 11,165 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : 10,628  milyar dolar (2014)