KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR:

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR:

26 Kasım 2017 Tarihli ve 30252 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında, ‘TÜSİAD'ın DEİK'in Kurucu Kuruluşları arasından çıkarıldığı ve TOBB'un yeniden Kurucu Kuruluşlar arasına alındığı' yönünde, kimi yayın organları tarafından bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inandığımız  haberlere ilişkin açıklamamızdır:

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 21 Aralık 2016 tarihinde DEİK Kurucu Kuruluş Üyeliği Statüsü'nden kendi isteğiyle ayrılmıştır.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ise, DEİK'in kurulduğu tarihten bu yana Kurucu Kuruluş Üyeliği Statüsünü ve DEİK Yönetim Kurulundaki görevlerini  sürdürmektedir. Bu vesileyle TOBB başta olmak üzere tüm Kurucu Kuruluşlarımıza süregelen destekleri için teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK