KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 25’İNCİ YILINDA TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE TOPLANDI

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 25'İNCİ  YILINDA TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE TOPLANDI

Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi Forumu, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Stepan Kubiv, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir KalkınmaBakan Yardımcısı Giorgi Cherkezishvili, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Safarov, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve KEİ İş Konseyi Dönem Başkanı  Selçuk Akat'ın katılımları ile 11 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

T.C. Ekonomi BakanıNihat Zeybekci, Forum kapsamında gerçekleştirilen ‘Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ekonomi Bakanları 4'üncü Toplantısı' ile Üye Ülkeler arasında ticaret hacminin artırılması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve yanısıra elektronik ticaretin geliştirilmesinin yollarının tartışıldığını ve ‘Karadeniz Ekonomik İşbirliği İstanbul Deklarasyonu' üzerinde mutabık kaldıklarını açıkladı.  Zeybekci, "Liderler zirvesinde 15 gün sonra somut sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İşbirliği Teşkilatı toplamda 340 milyon nüfusa, 2,7 trilyon ABD Doları Gayri Safi Milli Hasılaya ve 1,2 trilyon ABD Doları dış ticaret hacmine sahip. Biz Türkiye olarak bu hacime elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Her türlü işbirliğine hazırız. Türkiye olarak Gürcistan ile Serbest Ticaret Anlaşmamızda ikinci faza geçmek istiyoruz. Moldova'ya gerçekleştirdiğimiz heyet ziyaretinde gördüğümüz üzere 2016 yılının Kasım ayında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması ile toplam ticaret hacmimizi 2017 yılı ilk çeyreğinde yüzde 56 artırdık. Aynı dönemde Moldova'nın Türkiye'ye ihracatı da yüzde 83 artmış. Rusya ile ticaret engellerini kaldırmak üzere çaba harcıyoruz. Bütün ilişkilerin menfaate dayalı olduğunu unutmamak gerekir. Kazan-kazan seviyesini ne kadar yüksek tutarsak işbirliği de o kadar güçlü olur. Bir ülke ile ekonomik ilişki ne kadar derin ise, iki ülke arasında siyasi gerilim o kadar az çıkar" dedi.

Sırbistan Başbakan YardımcısıRasim Ljajic, Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, uluslararası reformların yapılması açısından Bölge ülkeleri işbirliğinin gerekliliğini vurguladı. Ekonomik aktörlerin yanısıra siyasi aktörlerin de önümüzdeki günlerde sağduyu ile biraraya gelmelerinin öneminine dikkat çeken Ljajic, "Siyasi istikrarın sağlanması çok önemli, aksi takdirde bölgesel işbirliğinin sağlanması mümkün olamaz. Bazı bölgelerde istikrar zarar görmüş durumda, bu bölgeleri güçlendirmek zorundayız. İstikrar ve yasal güvenliğin sağlanması önem teşkil ediyor. Gümrük bariyerlerini kaldırmamız önemli. İşadamlarını birleştirmek ve bütünleştirmek çok önemli"dedi.  

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Forum'un 25. yılda Türkiye'de yapılmasının önemine dikkat çekti; "Bu yılki birlikteliğin bizler için ayrı bir önemi var; zira bu sene Örgütün 25'nci yıldönümünde İş Konseyimiz ‘KEİ'nin Gelecek 25 Yılı' başlığı ile toplanıyor.  Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi'ndeki değişimi ve arzulanan hareketliliği ancak biz, Üye Ülkelerin ortak özverisi ve çalışmalarıyla hayata geçirebiliriz." Vardan, DEİK olarak, İş Konseyi'nin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla gerekli adımların atıldığını belirtti; "Üstümüze düşen görevi yerine getirdiğimizi ve gerekli adımları attığımızı düşünüyoruz ve bunun için de mutluyuz."

KEİ İş Konseyi Dönem Başkanı Selçuk Akat ise, İş Konseyi'nin statüsünde önemli değişikliklerin teklif edildiğini vurguladı ve bu değişikliklerle KEİ İş Konseyi'nin temsil kapasitesinin ve kabiliyetinin artacağını vurguladı. Başkan Akat, "İş Konseyimizin çatısı altında biraraya gelen kurumsal şirketler, ikili, üçlü ve Bölgemizin geneli için yeni projeler geliştirecek ve bu şekilde başta ulaşım ve enerji olmak üzere, Bölge'nin kalkınmasına katkı sunacaktır" dedi.