NAİL OLPAK: “KARARLILIK, ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK, ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK ÜZERİNE KURULU EKONOMİK REFORMLAR İŞ DÜNYAMIZA GÜÇ KATACAK.”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları'na ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Olpak değerlendirmesinde şunları ifade etti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik Reform Paketi, iş dünyamızın ve ekonomimizin tüm aktörleriyle istişareye dayanarak hazırlanan nitelikli bir yol haritası. Ekonomik Reform Paketi'nin hazırlık aşamasında, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığımızın iş dünyamızın beklentilerini, fikir ve önerilerini alması çok önemliydi. Bu yaklaşım bizim için son derece önemli istişare kazanımıydı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak, biz de uluslararası ticaret, yüksek katma değerli üretim, reel ekonomi, fiyat istikrarı, destek ve teşvikler gibi birçok konuda ivedilikle önerilerimizi ve taleplerimizi sunduk. DEİK olarak, görüşmelerde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olarak 4 temel maddede dile getirdiğimiz; öz sermaye finansmanının teşviki, yeşil tahvil piyasasına altyapı, sanayide yeşil dönüşüm, katılım finans altyapısının güçlendirilmesi, hedef ülkelerde özel destekler, teşvik sisteminin gözden geçirilmesi, teşviklerin etki analizi yapılması ve KVKK konularını bugün reform paketinde görmek bizi son derece mutlu etti. İş dünyamızın sesini duyan ve buna cevap veren hükümetimize teşekkür ediyoruz. Kararlılık, öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerine kurulu ekonomik reformlar iş dünyamıza güç katacak.

Bugün açıklanan Ekonomi Reformları, gerek kapsamı gerekse Türkiye'yi ekonomi ve ticarette geleceğe taşıyacak kritik adımları içeriyor. Elbette her zaman belirttiğimiz gibi, bu reformist adımların hızlı ve takvime uygun bir aksiyon planıyla hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Paketin uygulamasını da birlikte yapacağız. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için yapısal anlamda yeni bir vizyon ve güvene dayanan bir istikrar modelini destekliyoruz. Tam da bu noktada siyasi kırılganlıktan uzak, küresel ve yerel dalgalanmalardan en az biçimde etkilenecek bir ekonomik istikrardan söz ediyoruz. Yurt içi yatırım ortamı ve yurt dışından gelecek doğrudan yabancı yatırımlar için anahtar kelimelerin "Güven" ve "İstikrar" olduğunu görüyoruz.

Proaktif, esnek ve etkili politikalarla, Covid-19 pandemi sürecinde dahi pek çok ülkeden pozitif ayrışmayı başardık. G20 ülkeleri arasında Çin ile birlikte pozitif büyüme yakalayan iki ülkeden biri olduk. Sanayi altyapımızın ve özel sektörümüzün üretim gücünü Türkiye'nin büyümesinde kilit açan bir rol oynuyor. Sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli bir büyümenin, refah getirecek politikalarla  hayata geçeceğini biliyoruz. Makroekonomik istikrarın tesis edilmesinde yapısal politikalardaki gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan değişimi, dönüşümü sonuna kadar destekliyoruz.

Reformların omurgasını makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor. Makroekonomik istikrar kapsamında; kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklanılıyor. Yapısal politikalar açısından da; kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimi reform kapsamında öne çıkıyor.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat konularında yeni politikaların hayata geçmesi iş dünyamızın küresel ticarette önünü açacak. Şeffaflık ve hesap verilebilir bir yapı, ülkemizin imajı açısında da son derece önemli bir adım. İş dünyamız açısından küçük esnafımıza getirilecek vergi muafiyeti ile 850 bin esnafımızın nefes alacağını düşünüyoruz. Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulaması da vergi mükelleflerinin hayatlarını kolaylaştıracak. Vergi politikalarının sadeleşmesi ise iş dünyamızın uzun zamandır beklediği en önemli kazanımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız bünyesinde kurulacak Finansal İstikrar Komitesi, ekonomik reformların en sağlıklı biçimde devreye alınması ve sürdürülebilirlik açısından iki çok önemli mekanizma olacak. Bu atılımdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca üç ayda bir gerçekleştirilecek reform takip toplantılarını da süreç yönetimi ve reformların adım adım hayata geçme noktasında çok olumlu ve doğru bir hamle olarak değerlendiriyoruz.

Yatırımcı güveni ve vergide öngörülebilirlik gibi kamu ihalelerinin tamamen dijital platformlar üzerinden yapılması da pozitif bir gelişme. Stratejik sektörlerde yerliliğin önünü açacak yeni adımları da memnuniyetle karşılıyoruz.

Biz de DEİK olarak 146 İş Konseyimizle birlikte, Türkiye'nin ekonomi ve ticaretteki yeni başarılarında etkin rol oynayacak ticari diplomasi faaliyetlerimize tüm hızıyla devam edeceğiz."