POLONYA İLE TİCARET HACMİNDE YENİ HEDEF: 10 MİLYAR ABD DOLARI

POLONYA İLE TİCARET HACMİNDE YENİ HEDEF: 10 MİLYAR ABD DOLARI

Polonya-Türkiye İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Polonya Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Witold Słowik, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK/Türkiye-Polanya İş Konseyi Başkanı Kemal Güleryüz'ün katılımları ile 17 Ekim 2017 tarihinde Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildi.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ekim 2017 tarihinde Polonya'yı kapsayan resmi ziyaretleri çerçevesinde düzenlenen İş Forumuna, yaklaşık 450 Türk ve Polonyalı iş dünyası temsilcisi katıldı.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanaçış konuşmasında, Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin 2009 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını söyledi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaret hacminin 2017 yılının ilk 8 ayında 4 Milyar ABD Dolarına ulaştığını hatırlattı ve 5 yıllık hedefin 10 milyar ABD Doları olduğunu açıkladı. Savunma sanayi, bankacılık, tekstil, mobilya, tarım, hayvancılık, altyapı ve lojistik gibi alanlara öncelik verilmesi gerektiğini belirten Cumhurhurbaşkanı Erdoğan, "Karşılıklı yatırımları arttırmalıyız. Öncelikle gerçek potansiyelini yansıtmayan alanlara yönelmeliyiz. Siz iş dünyası temsilcilerinin  işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Üçüncü pazarlara erişim için firmaların stratejik ortaklık kurmalarını desteklemeliyiz" dedi.

Jeopolitik konumu ve AB üyeliği sayesinde  Polonya'nın önemli fırsatlar sunduğunu belirten Erdoğan, Polonya'nın cazibesinin giderek arttığını vurguladı, "Daha fazla yatırım yapmalıyız, Polonya makamlarının da gerekli desteği göstereceklerine inanıyorum. Biz de Polonyalılar için elimizden geleni yapacağız. Türk Hava Yolları ve Polonya Hava Yolları'nın karşılıklı seferleri arttırmalarının, ilişkilerimizin gelişmesine de büyük katkısı olacaktır. Siyasi, kültürel ve ekonomik alanda çok daha kapsamlı projelerin gerçekleştirilmesini ümit ediyorum."

Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türk iş dünyası temsilcilerinin Polonya'da yakından tanındığını belirterek, ikili ilişkilerin 600'üncü yılının kutlandığını hatırlattı. Türkiye'nin, Polonya'nın Orta Doğu'daki en önemli ortaklarından biri olduğunu belirten Duda, iki ülke arasında birbirini tamamlayıcı nitelikte bir ticaret altyapısı varolduğunu söyledi. Polonyalı firmaların Türkiye pazarında makine, ulaştırma, demir yolu, enerji sistemleri, mekanik ve ekipmanları alanlarında çözüm ortağı olabileceğini belirten Duda, Polonya'nın yüksek ekonomik büyüme performansına da dikkat çekti. Kafkasya ve Orta Asya gibi üçüncü pazarlarda ortak çalışmaların takip edilmesi gerektiğini belirten Duda, sözlerine şöyle devam etti: "Eski enerji santrallerinin yenilenmesine ilgi gösteriyoruz. Türkiye'nin Polonya'da bu alanda ortaklıklar bulacağına inanıyorum. Kömür, gaz ve güneş enerjilerinde karşılıklı yatırımlar çok kısıtlı.  Polonyalı firmalar bu alanlarda Türkiye'de faaliyet gösteriyorlar. Türk firmalarının da Polonya'da araştırma yaptığını görüyoruz. İlişkilerimizi daha da güçlendireceğimizi bilerek burdayız."

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Polonya'nın birbirini tamamlayıcı özellikleri olduğunu, Avrupa'nın en hızlı büyüyen iki ekonomisi olduğunu söyledi. Polonya'nın ekonomik büyüme oranının yüzde 3'ün üzerinde olduğunu vurgulayan Zeybekci, inşaat, enerji, tarım-gıda, ulaştırma sektörlerinde işbirliği imkanlarının yüksek olduğunu ifade etti. Zeybekci, "Türkiye-Polonya İş ve Yatırım Zirvesi'ni yakın zamanda Varşova'da düzenleyelim. Hem karşılıklı hem de üçüncü ülkelerde kullanılmak üzere, EximBank'ları bir araya getirerek ortak fon oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Polonya Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Witold Słowik, Polonya'ya yatırım çekmeyi planladıklarını hatırlattı ve Polonya'daki metro inşaatının bir Türk müteahhitlik firması tarafından üstlenildiğini vurguladı. Słowik,  gıda sektörünün büyüme fırsatı olan sektörler arasında olduğunu belirtti. Üçüncü pazarlarda işbirliğinin önemine değinen Słowik, "Orta Asya'da inşaat, enerji ve elektrik santralleri alanlarında deneyimlerimizi birleştirebiliriz" dedi.

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, Türkiye ile Polonya arasında 600 yıllık dostluğa atıfta bulundu. Türkiye ile Polonya arasında 2016 yılı itibariyle6 milyar ABD Dolarına ulaşan ticaret hacmine sahip olmaktan duyulan memnuniyeti ifade eden Olpak, iki ülke arasındaki ticaret hacminde daha büyük hedeflere ulaşılması gerektiğini söyledi.  DEİK Başkanı Olpak, "Bugün Almanya ile Fransa'nın; ABD ile Kanada'nın birbirine benzer sanayi ve ekonomileri ve aralarındaki büyük ticaret hacimlerini düşünürsek,Türkiye ile Polonya arasında da ekonomik ve ticari ilişkilerin küresel bir marka haline getirebileceğimize inanıyorum" dedi.

Türkiye ve Polonya'nın finans, otomotiv, beyaz eşya, enerji, tarım ve müteahhitlik sektörlerinde birlikte çalışabileceğini belirten Olpak, üçüncü ülkelerdeki işbirliğinde Türkiye'nin hem deneyim, hem de coğrafya olarak Polonyalı iş dünyası temsilcilerine büyük fırsatlar sunmaya hazır olduğunu söyledi. Olpak sözlerine şöyle devam etti: "Viségrad Grubu'nda Polonya'nın oynadığı rol bizler için çok ama çok kıymetli. Ve bu bağlamda V4 ülkeleri ve Türkiye arasında iş dünyalarını bir araya getiren bir İş Forumu'nun yapılmasını öneriyorum."

Türkiye-Polonya Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016)

Toplam dış ticaret hacmi: 5.8 milyar ABD Doları

Türkiye'den Polonya'ya yapılan ihracat:  2.6 milyar ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri:Motorlu taşıtlar, karayolu taşıtları için aksam ve parçaları, tekstil, meyve.

Türkiye'nin Polonya'dan  yaptığı  ithalat:3.2 milyar ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Binek otomobilleri, içten yanmalı pistonlu motorlar, karayolu taşıtları için aksam ve parçaları.

Dış ticaret dengesi: Polonya lehine 592  milyon ABD Doları