PORTEKİZ’DE İŞ ADAMLARI İLE SOHBET TOPLANTISI VE CEO YEMEĞİ GERÇEKLEŞTİ.

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun İş Adamları ile Sohbet Toplantısı,  Portekiz temasları vesilesiyle, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,  Lizbon Büyükelçisi Ebru Barutçu Gökdenizler'in katılımları ile DEİK Başkan Yardımcısı Nail Olpak'ın moderatörlüğünde 3 Mart 2015 Salı günü Lizbon'da gerçekleşti.

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Türkiye-Portekiz ticaret hacminin 1.3 milyar dolar olduğu belirterek, iki ülkenin ticaret potansiyelinin çok daha yüksek olduğuna inandığını söyledi.  2014 yılında Portekiz ekonomisinin yüzde bir büyüme gösterdiğini belirten Davutoğlu, ülke ekonomisinin son dönemde "clean exit from bailout- finansal krizden çıkış" yönünde ivme gösterdiğini söyledi. Davutoğlu, iş adamlarından aldığı fikir ve görüşlerin hükümetlerarası zirve ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların temelini oluşturacağını vurguladı. Davutoğlu, Brezilya başta olmak üzere portekizce konuşan ülkeler topluluğunun (Angola, Mozambik, Ekvator Ginesi) 1.6 trilyon ekonomik hasılaya sahip olduğunun belirterek,  hükümetlerarası zirvede Portekiz ile 6 anlaşma daha imzalanacağını söyledi.

DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, Portekiz'in denizcilik sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Mete, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamı olarak vizelerin ve kotaların problem yarattığını belirtti.

DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Fahri Gökyayla, ikili ilişkilerin iyi bir ivme kazandığını belirterek özellikle kriz sonrasında Portekizliler için Türkiye'nin önemli bir pazar haline geldiğini söyledi. Gökyayla,  Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı olarak sektörel bazda ziyaretlerin arttırılması gerektiğini ve turizm sektöründe işbirliği olanaklarının değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

 

Toplantı, iş adamlarının sorunları ve çözüm yollarının konuşulması ile sona erdi.

  

Portekiz Ceo Yemeği, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Portekiz Başbakan Yardımcısı Paulo Portas katılımı ile DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde 3 Mart 2015 tarihinde  Portekiz'de gerçekleşti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,Türkiye ve Portekiz'in tarih boyunca iyi ilişkiler sürdürmüş iki ülke olduğunu söyledi.Türkiye'nin "daha güçlü bir Avrupa Birliği" vizyonuyla AB'ye dahil olma hedefinde olduğunu belirten Babacan, iki ülke Başbakanlarının önderliğinde ilk kez yapılacak hükümetlerarası zirve toplantısının önemini vurguladı. Portekiz'deki Türk yatırımlarının artarak devam ettiğini belirten Babacan, Global Yatırım Holding'in liman yatırımının bunun en önemli örneklerinden birisinin olduğunu söyledi. İki ülke arasında turizm, finans hizmetleri, inşaat, yenilenebilir enerji gibi sektörlerde işbirliği fırsatları olduğunu belirten Babacan, Türkiye'nin 2015 yılı G20 başkanlığının da önemini vurguladı.

Portekiz'in geçirdiği ekonomik kriz ve Türkiye'nin varolan kriz tarihinin paralellik gösterdiğini belirten Babacan, Türkiye'nin sağlık ve bankacılık gibi sektörlerinde kriz döneminde öğrendiklerini kriz sonrasında uygulandığını söyledi.  Babacan, Türkiye ile Portekiz arasında direk uçuşların sayısının  günde  2 sefere çıkarılmasının ve Porto'ya direk uçuş seferlerinin olmasının ikili ticaret ilişkilere olumlu yansıyacağına inandığını söyledi. Babacan,  Kamu Özel Ortaklıkları (PPP-Public Private Partnership) projeleri için de  imkanlar olduğunu belirtti. Babacan, Türkiye'nin Türki cumhuriyetlere ve Balkanlara lojistik ve kültürel olarak açılma potansiyeline benzer olarak Portekiz'in de Latin Amerika, Afrika ve AB'ye açılımda kolaylık yaşadığını söyledi.

Portekiz Başbakan Yardımcısı Paulo Portas, Portekiz ve Türkiye'nin müşterek hedeflere sahip iki ülke olduğunu söyledi.İki ülkenin de kriz deneyimleri olduğunu söyleyen Portas, iki ülkenin de problem çözme yönündeki hareketlerinin kabiliyetli olduğunu vurguladı. 2014 yılında Portekiz'in ihracat rakamları ve turizm gelirlerinde en iyi yılı geçirildiğini belirten Portas, Eurozone(Para Birimleri Euro olan Ülkeler Topluluğu)'da büyüme gösteren bir ülke olduklarını söyledi. Portas, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi ve gelişen bir ülke olan Türkiye'ye ayrı bir önem atfettiklerini söyledi.

Portekiz Küresel Ticaret ve Yatırım Ajansı (AICEP) Başkanı Miguel Frasquilho, Türkiye pazarına büyük önem verdiklerini ve son dönemde sıklaşan üst düzey resmi ziyaretlerin bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.Hükümetlerarası zirvede imzalanacak olan anlaşmaların ve yapılacak görüşmelerin ikili ilişkilerin geleceğinde önemli bir yer teşkil ettiğini vurgulayan Frasquilho, katılım sağlayan Türk iş adamlarını Portekiz'de yatırım yapmaya davet etti.

DEİK Başkan Yardımcısı ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, son dönemde iki ülke liderleri arasındaki  temasların hız kazandığını belirterek, hükümetlerarası zirve mekanizmasının tesis edildiğini söyledi.Siyasi alanda devam eden bu sürecin ekonomik ilişkileri de olumlu yönde etkilediğini belirten Olpak,  ikili ticaret hacminin 2014 yılında 1,3 milyar dolara ulaştığını söyledi. Olpak, 2002-2014 döneminde Türkiye'ye Portekiz'den 56 şirketin toplamda 762 milyon dolar yatırım yaptığını belirtti.

Türkiye gibi kıtalar arasında birleştirici konuma sahip olan Portekiz'in Türk iş dünyası için geniş bir coğrafyaya açılımasında merkez üssü konumu olduğunu belirten Olpak, Portekiz'in sadece 10 milyonluk bir pazar değil, kültürel hinterlandı ile 250 milyonluk iktisadi bir ortak olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefleyen bir ülke olarak 2015 yılında Latin Amerika ve Afrika olmak üzere iki stratejik hedef pazarı olduğunu belirten Olpak, bu iki pazarda da Portekizli şirketlerin bağlantılarının yeni ortaklıkları beraberinde getirebileceğini söyledi.  Olpak, DEİK ile Portekiz Küresel Ticaret ve Yatırım Ajansı (AICEP) arasında imzalanacak işbirliği anlaşması ile iki ülkenin özel sektörleri arasında kurumsal diyaloğun daha da güçleneceğini belirtti.

Ziyaret kapsamında gerçekleşen Türkiye-Portekiz Hükümetlerarası Birinci Zirvesi Ortak Bildiri Toplantısında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Portekiz Dış Ticaret ve Yatırım Ajansı (AICEP) arasında Mutabakat Zaptı imzalandı. 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye- Portekiz Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Portekiz'e yapılan ihracat: 558 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Portekiz'e ihraç ettiği başlıca kalemler: binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, pamuk ipliği, siklik hidrokarbonlar, buzdolabı, dondurucu, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

Türkiye'nin Portekiz'den  yaptığı  ithalat: 763 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Portekiz'den ithal ettiği başlıca kalemler: petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, sıvanmamış kağıt ve karton ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt, sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru, radyo yayınlarını alıcı cihazlar

Toplam dış ticaret hacmi: 1.320 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -205 milyon dolar (2014)