SAİK, SAĞLIK BAKANI MÜEZZİNOĞLU İLE TOPLANTISINI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRDİ

SAİK, SAĞLIK BAKANI MÜEZZİNOĞLU İLE TOPLANTISINI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRDİ

DEİK/Sağlık Turizmi İş Konseyi (SAİK),  TC. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile Toplantısını 21 Kasım 2014 tarihinde Hilton Otel'de gerçekleştirdi.

DEİK/Sağlık Turizmi İş Konseyi Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım'ın evsahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Bakan Yardımcısı Erkan Kandemir, Müsteşar Dr. Eyüp Gümüş, Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ve Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş ve SAİK Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı.

SAİK  Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım,

DEİK/SAİK  Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım,  özel sağlık sektörünün sağlık turizmi alanındaki çalışmalarını, ortak bir misyon ve belirlenen hedefler etrafında yaklaşık 5 senedir başarıyla yürüten SAİK  üyeleri ve son dönemde artan toplantıları hakkında bilgi verdi.

Yıldırım, konsey çalışmalarının Bakanlık faaliyetleri ile koordineli ve doğru bilgi akışı içerisinde ilerleyebilmesi için, Bakanlık ile daha yakın iletişim içerisinde çalışmak arzusunda olduğunu  vurguladı. Bakanlık ile işbirliği bağlarını güçlendirmek ve dirsek teması ile çalışma niyetlerini aktaran Yıldırım, Bakanlığa her türlü bilgi ve desteğin her düzlemde sunulacağını söyledi.  

T.C. Sağlık Bakanı Mehmet  Müezzinoğlu,

Özel ve kamu sektörlerinin sağlık turizmi çalışmalarını desteklediğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu,  her bölgenin marka olabilecek alanlarına göre, sağlık turizmi tanıtım politikası uygulanacağını belirtti.

Müezzinoğlu, belirli branş tedavilerinde isim yapmış ve başarılı şehir veya bölgelerin ve kamu veya özel sektör sağlık kuruluşlarının tanıtımının yapılacağını belirtti. Bakan Müezzinoğlu, "TC. Sağlık Bakanlığı olarak güçlü bir icraat ve yol haritasıyla sağlık turizminde yanınızdayız" dedi.

T.C. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, 19 Kasım 2014 tarihinde TBMM'de geçen TÜSEB yasası hakkında üyeleri bilgilendirdi. Söz konusu yasa ile kurulacak olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı hakkında bilgi veren Müezzinoğlu,  sağlık turizmine ivme kazandıracak Türkiye Kanser Enstitüsü, Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitülerinin önemlerine dikkat çekti.       

Bakan Müezzinoğlu,  hastanelerin kalite anlamında yurtdışında emin adımlarla sağlık işbirliklerini hayata geçirebilecekleri, Bakanlık onaylı bir akreditasyon sisteminin oluşturulacağı ve akreditasyon sistemi güvencesiyle sağlık turizminin daha sağlıklı adımlar ve denetim mekanizmasının varlığıyla yürütüleceğinin altını çizdi.

Müezzinoğlu,       Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş'un DEİK ve Bakanlık arasındaki koordinasyon ve bilgi akışını güçlendirmek adına, Sağlık Turizmi İş Konseyi Yürütme Kurulu'nda danışman üye olarak görevlendirildiğini söyledi.

Toplantı,  hediye takdimi ve konsey üyeleri ile aile fotoğrafının  çekilmesiyle sona erdi.