TÜRK İŞADAMLARINDAN ASYA PASİFİK’E ÇIKARMA

TÜRK İŞADAMLARINDAN ASYA PASİFİK'E ÇIKARMA 

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Asya Pasifik Girişimcileri Toplantısı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, DTİK İcra Komitesi Başkanı ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, DTİK İcra Komitesi Üyesi Rona Yırcalı, DTİK Asya Pasifik Bölge Komitesi Başkanı Nejdet Demiryürek ve 50'yi aşkın Türk iş adamının katılımı ile  14 Mayıs 2015 tarihinde Shanghay'da gerçekleşti.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Çin'in dünyanın üretimine ve ticaretine yön vererek, yatırım ve finans alanlarında büyük adımlar attığını söyledi. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi dünyada önde gelen kurumlara alternatif olarak,  Çin liderliğinde kurulması planlanan Asya Altyapı ve Yatırım Bankası'nın  alternatif bir yapı oluşturmasının öngörüldüğünü belirten Şenel, Almanya, Fransa ve Rusya gibi güçlü ülkelerin de ortak olarak içinde yer aldığı bankanın başlangıç sermayesinin 50 milyar dolar, hedefinin ise 100 milyar dolar olarak belirlendiğini söyledi. Türkiye'nin Asya-Pasifik Bölgesi'ndeki ticari varlığının az olduğunu belirten Şenel,  Asya-Pasifik Bölgesi'ne mal ve hizmet satabilmenin, bölgede var olmakla doğrudan ilgili olduğunu söyleyerek, spesifik koşulların üstesinden gelebilen firmalar için bölgenin sayısız fırsat bulundurduğunu vurguladı. 

DTİK İcra Komitesi Başkanı Nail Olpak, "Avrupa ve gelişmiş ekonomiler krizle boğuşurken, coğrafyalar yeniden şekillenirken, yeni bir küresel düzen kuruluyor, güç dengeleri yeniden şekilleniyor" dedi.Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) ve Trans Pasifik Anlaşması (TPP) ile,  dünya ticaretinin üçte ikisinin yeni bir yapıya kavuşacağını belirten Olpak, "Çin ile İtalya arasındaki en büyük serbest piyasa ekonomisi olan Türkiye ise, finans piyasaları, alt yapısıyla, önemli bir üretim ve lojistik üssü ve bu yıl G20'nin dönem başkanı. Değişen küresel düzende etkinliğimizi arttırmalıyız" dedi. Asya-Pasifik bölgesi ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Olpak, Türk şirketlerinin bu pazarda daha güçlü olmadan, hedefe ulaşılmasının mümkün  olmadığını söyledi.

DTİK Asya Pasifik Bölge Komitesi Başkanı Nejdet Demiryürek, DTİK Asya-Pasifik Komitesi çalışmaları ve DTİK'in üyelerine sağladığı fırsatlar hakkında bilgi verdi.

DTİK Asya Pasifik Bölge Komitesi Başkan Yardımcısı Zafer Karadağ, Asya Pasifik  Komitesinin Türk Ticaret Odası ve Türk Lojistik Merkezi'nin açılması için çalışma yapıldığını söyledi. DTİK'e üye olarak çalışmalara destek verilmesini isteyen Karadağ, iş adamlarına DTİK platformuna üye olan binlerce Türk işadamı ile biraraya gelerek, işbirliği  tesis edilebileceğini  söyledi.

Toplantı, Pekin, Shanghay, Mumbay, Guangzhou ve Tokyo ticaret ateşelerinin sunumlarının ardından soru cevaplar ile sona erdi.

Türkiye-Çin Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Çin'e yapılan ihracat: 2.862 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Çin'e ihraç ettiği başlıca kalemler: Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar, krom cevherleri ve konsantreleri, boratlar; peroksiboratlar, kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri.

Türkiye'nin Çin'den  yaptığı  ithalat: 24.918 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği başlıca kalemler: Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüşt, sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parça, sentetik filament iplikleri.

Toplam dış ticaret hacmi:  27.780  milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -22.056 milyar dolar (2014)