TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN ÜÇLÜ İŞ FORUMUNUN BEŞİNCİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN ÜÇLÜ İŞ FORUMUNUN BEŞİNCİSİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 DEİK ev sahipliğinde Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Beşinci İş Forumu, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia, T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı'nın katılımları ile 17 Şubat 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. 

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü,Türk, Azeri ve Gürcü iş adamlarının yeni anlaşmalar yapmasının üç ülke için güç birliği oluşturduğunu söyledi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın, Güney Kafkasya'nın jeostratejik konumu ile doğunun batıya, batının da doğuya açılan kapısı olduğunu belirten Bakan Özlü, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenmesi için her adımın atılmaya hazır olduğunu vurguladı. Türkiye'nin dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen büyümeye devam ettiğini belirten Özlü, Türkiye'nin makroekonomik göstergelerde yukarı yönlü büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Türkiye ekonomisinin çevre ülkelerde ve dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen az etkilendiğini vurgulayan Özlü, Türkiye'nin yerel para ile ticareti konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Özlü, Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan ile ilişkilerinin diğer ülkelerden daha hızlı geliştiğini, ancak ticaret hacminin daha da ileri taşınması gerektiğini de sözlerine ekledi. Özlü, Türk müteahhitlik sektörünün hizmet verdiği her ülkede ticaret ve yatırımı da beraberinde getirdiğini ve bu sektörde yapılacak işbirliğinin hiçbir zaman ikinci plana atılmaması gerektiğini vurguladı. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin (TANAP) Azerbaycan ile birlikte yürütüldüğünü belirten Bakan Özlü, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun 2017 yılında bitirilmesinin planlandığını vurguladı. İpek Yolu orta koridorunun canlandırılması konusunda işbirliğinin hızla devam etmekte olduğunu ifade eden Bakan Özlü, ülkelerin ilişkilerinin derinlik kazanmasında iş adamlarının önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, ülkenin, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Türkiye vasıtası ile Avrupa ile birleştiğini  ve Nahçivan'ın diğer dünya ülkeleri ile birleşeceğini belirtti. Ekonomi Bakanı Mustafayev, Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımının 9 milyar ABD Doları civarında olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Azerbaycan'ın birinci ticaret ortağı olduğunu ve Türkiye'ye yönelik yatırımların artacağını öngördü. 330 Türk şirketinin Azerbaycan'da faaliyet gösterdiğini vurgulayan Bakan Mustafayev, Türk ve Gürcü şirketlerin Azerbaycan'da aktif olarak varlık gösterdiğini ve üç ülkenin zorunlu adımlar atmak suretiyle ticaret hacmini çok daha fazla artırdılarını söyledi.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia, üç ülke arasındaki mevcut olan ve örnek teşkil eden, etkili iş çalışmalarının tam hızla devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ve Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın önemli ticaret ortaklarından olduğunu vurgulayan Bakan Gakharia, üç ülkenin kalkınma hedefleri ve işbirliğinin daha da önemli nokta da olduğunu söyledi. Gürcistan'ın iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için birçok yasal düzenleme getirildiğini belirten Bakan Gakharia,  Dünya Bankası 2017 İş Yapma Kolaylığı sıralamasında Gürcistan'ın 23'üncü sırada görüldüğünü ifade etti. Gürcistan'ın, Bağımsız Devletler Topluluğu, AB ve Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmaları olduğunu belirten Gakharia, bölgede bir ilk olarak, Gürcistan'ın Serbest Ticaret Anlaşmaları(STA) tamamlandığında ise dünya ülkelerinin üçte biri ile Serbest Ticaret Anlaşması olacağını söyledi.

 T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise Forum kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan, üç dost ülkenin iş adamlarının biraraya gelmesinin önemli olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı Metin, dostluğu ve kardeşliği tescillenmiş üç ülkenin ticari ilişkilerinde karşılıklı olarak engellerin kaldırması gerektiğini sözlerine eklendi. Üç ülke arasındaki ticaret hacminin  20 milyar ABD Dolarına çıkarılmasının istendiğini ve bu hedefin gelecek dönemde yakalanacağını belirten Metin,  "Bizim Ar-Ge ve inovasyon altyapımız, Gürcistan'ın zengin doğal kaynakları ve Azerbaycan'ın güçlü enerji altyapısını bir araya getirerek, ortak projeler gerçekleştirip sanayimizi birlikte ivmelendirmeliyiz" dedi.

 DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın bölgede istikrar eksenlerini inşa etmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında tesis edilen ekonomik ve ticari ilişkilerin, üçlü işbirliği için bir temel oluşturduğunu belirten Yırcalı, bir önceki İş Forumunda üçlü ticaret hacminin 20 milyar ABD Doları seviyelerine ulaşması gerektiğinin hedeflendiğini vurgulayarak, "Henüz bu hedefin çok uzağındayız. Son üç yılda üçlü ticaret hacmimiz 14 milyar ABD Doları civarında. Üç ülkenin iş dünyaları temsilcileri olarak bizlerin sorumluluğu ise, belirlenilen hedefe ulaşmak ve ticaret hacmini büyütmek" dedi. Ekonomik ve ticari ilişkilerde bölgesel işbirliğini artırmaya yönelik konuların ele alındığını belirten Yırcalı, proje finansman modelleri, taşımacılık ve ulaştırma alanlarında üç ülke iş dünyalarının potansiyel ortaklıklarının araştırılacağını söyledi.

Türkiye-Azerbaycan Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016)

Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı:  1.278 milyar ABD Doları

İhraç edilen başlıca ürünler:Silahlar ve mühimmat; bunların aksam ve parçaları, mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları, yıkama, temizleme müstahzarları, hijyenik havlular, demir ve çelikten inşaat ve inşaat aksamı.

Türkiye'nin Azerbaycan'dan ithalatı:   278  milyon ABD Doları

İthal edilen başlıca ürünler:Etilen polimerleri, işlenmiş alüminyun, elektrik enerjisi, asiklik alkoller, petrol yağları.

Ticaret hacmi: 1.568 milyar ABD Doları

Ticaret dengesi: 1.008 milyar ABD Doları

Türkiye-Gürcistan Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016)

Türkiye'nin Gürcistan'a ihracatı:  1.177 milyar ABD Doları

İhraç edilen başlıca ürünler:Plastik hortum, boru ve bağlantı elemanları, demir ve çelik, hijyenik havlu, yıkama, temizleme müstahzarları,

Türkiye'nin Gürcistan'dan ithalatı:   212 milyon ABD Doları

İthal edilen başlıca ürünler:Et, sakatat, deniz hayvanı vs., tekstil, demir, balık ve deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları.

Ticaret hacmi: 1.389 milyar ABD Doları

Ticaret dengesi:  965 milyon ABD Doları

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU