TÜRKİYE-BOSNA HERSEK İŞ KONSEYİ TOPLANTISI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK İŞ KONSEYİ TOPLANTISI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Toplantısı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri Bakir Izetbegović ve Dragan Čović'in katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkaı Muzaffer Çilek'in ev sahipliğinde  11 Aralık 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirme konusunda ciddi çalışmaların olduğunu belirten Tüfenkçi, iki ülke arasındaki 500 milyona yaklaşan ticaret hacmini geliştirmek için çalışmalara devam edileceğini söyledi.  2015 Ocak-Ekim ayı verilerinin bir önceki yıla göre yüzde dokuz oranına yakın bir artış gösterdiğini ifade eden Tüfenkçi, amacın ticaret hacmini  bir milyar dolar seviyesine çıkarmak olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki hedeflerin gerçekleşmesi için bürokratik engellerin ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Tüfenkçi, Bosna Hersek'te ihracat yapan  ilk 10 firma arasında 2 Türk firmanın yer aldığını söyledi.  Bosna Hersek'te 700'e yakın projenin var olduğunu belirten Tüfenkçi,  projelerin tamamına yakının tamamlandığını söyledi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan,  Türkiye-Bosna Hersek arasındaki ilişkileri en iyi seviyelere çıkartılmasının arzulandığını söyledi. DEİK'in 1986 yılında Türkiye'nin özel sektörünün yurtdışı ekonomik ilişkilerinin yürütülmesi amacıyla kurulduğunu belirten Vardan, DEİK'in iş konseyleri vasıtasıyla çalıştığını söyledi. DEİK bünyesinde 130 iş konseyi'nden 123'ünün  ülkeler bazında çalıştığı bilgisini veren Vardan, Türkiye-Bosna Hersek  İş Konseyinin amacının sadece Türkiye'nin ticaretini,  ihracatını arttırmak değil, aynı zamanda Türk özel sektörünün Bosna Hersek'teki yatırımlarını da teşvik ettiğini söyledi. Yatırım ve ticaret ilişkilerinde sadece Bosna Hersek'te değil, üçüncü ülkeler ile de nasıl iş yapılabileceği üzerinde çalışıldığını belirten Vardan, "İş ayağını  geliştirmek üzere karşınızdayız. Bosna Hersek'te iş yapan Türk iş adamları da kendilerini birazdan tanıtacaklar" dedi.

Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri Bakir Izetbegović, Bosna Hersek'in ekonomisinin hızlandırılması için Türkiye'nin pozitif enerjisi ile bu lokomotife katkısı olacağını söyledi. Türkiye'nin Bosna Hersek'i belli bir noktaya getirilmesinde önemli olacağını belirten Izetbegović,Bosna Hersek'te siyasi güç ve isteğin olduğunu vurguladı.  Bosna Hersek'in ilerlemesini engelleyen bürokratik engelleri kaldırılması için çalıştıklarını söyleyen Izetbegović, Bosna Hersek'te endüstri kapasitesinin  2014 yılında yüzde 28 geliştiğini  ve tarım, enerji ve endüstri alanlarında fırsatlar olduğunu söyledi. İstanbul ile Bosna Hersek arasında otoban olmasının önemli olduğunu vurgulayan Izetbegović, enerji ile faaliyetlerin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

 

Dragan Čović,"Bazı iş adamları zaten Bosna Hersek'te idi. Zannediyorum ki siz Türk iş adamları finansman açısından Bosna Hersek'te büyük yatırımlar yapacaksınız" dedi. Konsey üyelerinin hep birarada olduğunu söyleyen Čović, amaçlarının  Bosna Hersek'in NATO'ya girmesi olduğunu ve Türkiye'nin sonuna kadar Bosna Hersek'i destekleyeceğini söyledi. Bosna Hersek'e doğrudan değil, üçüncü ülkelere de yatırım yapılabileceğini belirten Čović, iş adamlarının iki ülke ekonomisi için bir arada çalışmaları gerektiğini vurguladı.

 

 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye- Bosna Hersek  Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

 

Türkiye'den Bosna Hersek'e yapılan ihracat:2014 Ocak-Ekim ayları arasında 268 milyon dolar, 2015 Ocak-Ekim ayları arasında ise 246 milyon dolardır.

 

Türkiye'nin Bosna Hersek'e ihraç ettiği başlıca kalemler: Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları, tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası, plastikten monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiler, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar.

 

Türkiye'nin Bosna Hersek'ten yacptığı  ithalat:2014 Ocak-Ekim ayları arasında 140 milyon dolar, 2015 Ocak-Ekim ayları arasında ise 214 milyon dolardır.

 

Türkiye'nin Bosna Hersek'ten  ithal ettiği başlıca kalemler: Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları, demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, buğday ve mahlut diğer mefruşat eşyası.

 

Toplam dış ticaret hacmi:2014 Ocak-Ekim ayları arasında 407 milyon dolar, 2015 Ocak-Ekim ayları arasında ise 460 milyon dolardır.

 

Dış ticaret dengesi:2014 Ocak-Ekim ayları arasında 128 milyon dolar, 2015 Ocak-Ekim ayları arasında ise 31 milyon dolardır.