TÜRKİYE- İNGİLTERE EKONOMİK İLİŞKİLERİ İVME KAZANIYOR

TÜRKİYE- İNGİLTERE EKONOMİK İLİŞKİLERİ İVME KAZANIYOR

Türkiye-İngiltere İş Forumu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İngiltere Ticaret ve Yatırım Bakanı Lord Livingston ve İngiliz Ticaret Odası Başkan Chris Gaunt'un katılımı ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür ev sahipliğinde 23 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,  Türkiye'nin ve İngiltere'nin birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip olduğunu vurguladı. İki ülkenin iş adamlarının bir araya getirilmesi gerektiğini belirten Zeybekci, "Bir artı bir iki yapar ama bizim için bir önemli yoktur. İngiltere ve Türkiye birbirini tamamladığı zaman üç, dört, beş olur" dedi.  Dünya nüfusunun 7 milyara çıktığını belirten Zeybekci, "Gelişmiş ülkelerdeki en önemli sıkıntılardan biri de nüfustur, gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus oranı daha fazladır. Türkiye'nin genç nüfusundan faydalanabilirsiniz" dedi. İngiltere'de haberleşme, ulaştırma, sağlık, yeni okul ve üniversitelere ihtiyaç olmadığını söyleyen Zeybekci, "Ekonominin merkezi olacak, yeni yerlere açılmanız lazım. Bu yeni yerde Türkiye'dir. 2500 İngiliz asıllı şirketin Türkiye'de varlığını sürdürerek yatırım yapması bizi memnun etmektedir. Bizimle  beraber üçüncü ülkelere yelken açmaya da gelin" dedi.

Avrupa, Ortadoğu ve Asya coğrafyalarına bakıldığı zaman Türkiye ve İngiltere gibi iki devasa ülkenin görüleceğini vurgulayan Zeybekci, "Lord Livingston'ın dediği gibi Afrika, Balkanlar ve Asya gibi coğrafyalarda yeni projeler yapılabilir"  dedi.  Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde İngiltere'nin desteğinin önemine değinen Zeybekci, "AB'ye tam üye olmak çok önemli ama daha önemlisi adaylık sürecini tamamlayıp, standartları tam olarak yerine getirmek" dedi.  Türk ve İngiliz Ticaret Odalarının küçük ve orta ölçekli şirketleri bir araya getirmeleri gerektiğini söyleyen Zeybekci,  şirketlerin bir araya geldiğinde Etiyopya, Kongo, Rusya gibi ülkelerde daha fazla iş yapılabileceğini ve üçüncü ülkelerdeki fırsatların değerlendirilebileceğini söyledi.

İngiltere Ticaret ve Yatırım Bakanı Lord Livingston,Türkiye ve İngiltere'nin ilişkisinin eşsiz bir ilişki olduğunu söyledi.İki ülkenin siyasi ilişkilerinin çok eskilere dayandığını belirten Livingston, "İngiltere, Türkiye'nin AB'ye üye olması için destek olmaya devam edecektir. Türkiye'de faaliyet gösteren 2500'e yakın ingiliz asıllı firma bizi memnun etmektedir. Türkiye, almış olduğu cesur altyapı kararları ile bizi haklı çıkarıyor" dedi.  Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkelerinde birlikte çalışılabileceğini söyleyen Livingston, İngiltere'nin Türkiye'de 1.3 milyar dolarlık  yatırım yaptığını vurguladı. Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Livingston, hükümetlerin kimi zaman koruyucu önemler alabileceğini vurgulayarak, sağlık, bilim, inovasyon gibi alanlarda işbirliği yapılabileceğini söyledi. Küçük ve orta ölçekli şirketleri desteklediklerini belirten Livingston, Türkiye'deki ve İngiltere'deki Ticaret Odalarının biraraya gelmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin stratejik ortak olarak kabul edildiğini söyledi.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,  yeni Türkiye'nin ekonomik dönüşümünü, bu dönüşümün beraberinde getirdiği imkânları en iyi anlayanlarınİngiltere ve İngiltere'nin  küresel şirketlerinin olduğunu söyledi.  Vardan, yirmi çeyrektir yıllık ortalaması yüzde beşten fazla büyüyen ve 2050 yılında Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisi haline gelmesi hedeflenen Türkiye'nin, Avrupa'nın ve İngiltere'nin ekonomik kalkınmasına en çok katkı sağlayabilecek ekonomilerden birisi olacağını vurguladı. Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Hedefimiz iyi olan ekonomik ilişkilerimizi en iyiye ulaştırmak ve 500 yıllık ticari ilişkimizin altın çağını başlatmaktır. Altın Çağ ile ne demek istiyoruz? Altın Çağ'dan kastımız, iki ülkenin güçlü ekonomik ortaklar olarak ve yeni küresel ekonomik mimarinin tasarımında ortak çalışmaktır. İş dünyası olarak bu vizyonu hayata geçirmek için kararlılık içindeyiz."  Ekonomik ortaklıkta en iyiye ulaşmak için Türkiye'nin konumu ve dönüşümü ile bağlantılı olarak 4 ana eksende çalışılması gerektiğini söyleyen Vardan, "İlk olarak bölgesel finans merkezi Türkiye. İkinci olarak bölgesel inovasyon merkezi Türkiye. Üçüncü olarak bölgesel enerji merkezi Türkiye. Son olarakta bölgesel altyapı merkezi Türkiye" dedi.

Toplantı, hediye takdimi ile sona erdi.

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Bir Avrupa Birliği üyesi olan İngiltere tarafından, AB üyesi olmayan ülkelere karşı Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır. Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye'ye karşı sanayi ürünlerinde gümrük vergisi uygulanmamakta, işlenmiş tarım ürünlerinde Tarım Payı (miktar üzerinden uygulanan ve Ortak Tarım Politikasından kaynaklanan bir koruma aracıdır) üzerinden ve Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan işlenmemiş tarım ürünleri için ise OTP çerçevesinde tespit edilen spesifik vergiler uygulanmaktadır. 

 

Türkiye'nin bisküvi devi Ülker'i de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding, İngiltere'nin en büyük bisküvi şirketlerinden United Biscuits'i  2014 Kasım ayında satın aldı. McVitie's, Jaffa Cakes and Penguin gibi markaların sahibi İngiliz firmanın 2 milyar sterlin (yaklaşık 3 milyar dolar) karşılığında satışı gerçekleşti.

Türkiye- İngiltere  Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den İngiltere'ye yapılan ihracat: 10 milyar dolar (2014)

İngiltere'ye ihracatta başlıca kalemler: Tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu araçlar ve parçaları, demir çelik ürünleri

Türkiye'nin İngiltere'den yaptığı  ithalat: 6 milyar dolar (2014)

İngiltere'den ithalatta başlıca kalemler: Elektrikli ve elektriksiz makineler, otomotiv ve yan sanayi ürünleri, eczacılık ürünleri, demir çelik ile plastik ve plastikten mamul eşya

Toplam dış ticaret hacmi: yaklaşık 16 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : yaklaşık 4 milyar dolar (2014)