TÜRKİYE VE RUSYA EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIMAK İSTİYOR

TÜRKİYE VE RUSYA EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIMAK İSTİYOR

Türkiye- Rusya İş Forumu,  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya Fedarasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev ve Rusya İhracat Sigorta Ajansı (EXIAR) Genel Müdürü Aleksey Tyupanov'un katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın  ev sahipliğinde 22 Nisan 2015 tarihinde Antalya'da gerçekleşti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ile ikili ticaret hacminin pozitif bir trend yakalayabileceğini söyledi. İki ülke arasında hızlıca hayata geçirilmesi beklenen Hizmet ve Yatırım Alanında Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın sorunların kalıcı bir şekilde çözülmesi için önemine vurgu yapan Zeybekci, "İki önemli ticaret ortağı olan ülkelerimiz arasında müzakerelerine başlanacak olan bu anlaşma ile ulusal düzenlemeler ve uygulamalara yönelik hizmet ticaretini ve yatırımlarını artıracak disiplinler geliştirilecek. İki ülke yatırımcı ve hizmet sunucuları açısından öngörülebilirliğin arttırılması sağlanacak. Yeni pazarlar oluşturularak karşılıklı işbirliği alanları geliştirilecek" dedi.  Rusya'da 10 milyar doları aşan Türk yatırımlarının farklı sektörlere yayılmış durumda olduğunu belirten Zeybekci, yatırımların bir kısmının Ar-Ge'ye dayalı bir kısmının da Rusya'nın en büyük eksiği olan KOBİ açığını giderecek tarzda ve Rus KOBİ'lerine örnek gösterilebilecek yatırımlar olduğunu söyledi. Rusya'nın Türkiye'deki yatırımlarının 5 milyar doları aştığını vurgulayan Zeybekci sözlerine şöyle devam etti: "Rusya'da ticaret veya yatırım yapan firmalarımızın, ekonomik durgunluk dönemlerini atlatabileceğini düşünüyoruz. Firmalarımızın, Türkiye'nin en önemli ticari ve ekonomik ortaklarından birisi olan Rusya'dan çıkmamaları için destek veriyoruz. Rusya Federasyonu'nun siyasi gelişmelere bağlı kalmadan iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların artırılmasına destek verilecek. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının karşılığını Türk lirası olarak ödenmesini istiyoruz."

 

Rusya Fedarasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev, özel  sektörde ve kamuda bürokratik engellerin aşılması için çalıştıklarını söyledi. Ticaret hacminin 3 kat artırılması gerektiğini söyleyen Ulyukayev,  dönemsel olarak görülen geçici sorunların çözüldüğünü belirtti. Rusya'nın kendi içerisinde yeni bir altyapı revizyonu yaşadığını belirten Ulyukayev, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının, Rusya'nın Türkiye'ye ihracatından daha fazla azaldığını söyledi. Ticaret yapma koşulllarının  basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Ulyukayev,  gümrük, gıda, hayvancılık gibi sektörlerin çeşitli testlerden geçirilerek iki ülke arasındaki ihracatın arttırılması gerektiğini söyledi. Uluslararası taşımacığının  önünde alınması gereken önemlerin olduğunu  söyleyen Ulyukayev, ulusal para birimi rejimlerinin uygun koşullara göre düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Türk ve Rus ihracatçılarının ortak bir  para birimi kullanabileceklerini belirten Ulyukayev, Türk yatırımcıları serbest ekonomik bölgelerde yatırım yapmaya davet etti. Sadece büyük ölçekli şirketlerin değil, KOBİ'lerin de desteklenmesi gerektiğini belirten Ulyukayev, yatırımların cezbediciliğinin artması için ortak bir fon oluşturulmasının amaçlandığını söyledi. Ulyukayev, "Oluşturulacak fon, karşılıklı yatırımların artması için  önemli bir çalışma olacaktır. Yeni mekanizmalar ortaya çıkartmalıyız. İki ülkenin  ekonomi bakanlıkları bu mekanizmaların içerisinde yer alacaktır. Bu mekanizma iki ülke iş adamlarının çözüm üretebilecekleri tek bir merkez olacaktır. Rusya ve Türkiye olarak, üçüncü ülkelerde beraber çalışabiliriz" dedi.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,  ticari ve ekonomik işbirliğinin, 2012-2015 yıllarına ilişkin uygulanması planlanan orta vadeli programının gelişmeleri ışığında, 100 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru güncellenmesi gerektiğini söyledi.Vardan, bu ihracat hedefine ulaşabilmesi için, Avrasya bölgesinde yaşanan jeo-politik gelişmelerin, Türkiye ve Rusya arasındaki  ekonomik ilişkileri  etkilememesi için alınacak önlemlerin konuşulmaya başlanması gerektiğini söyledi. Vardan, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin dengeli bir şekilde arttırılması hedefine ek olarak, daha geniş bir vizyon ile çeşitlendirilmiş ekonomik ilişkiler modelini kamu özel sektör işbirliği ile tesis etmemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Rusya Türkiye için, Türkiye de Rusya için vazgeçilmez ülkelerdir. Ve biz ticaret erbabı için, işadamları için, yatırımcılar için önemli olan, gerek mal alımı, gerek mal satımı ve gerekse yatırımlar için yolların açık ve güvenli olmasıdır. Doğal olarak ticaret bir risktir. İçinde kâr da vardır, zarar da. Önemli olan iyi niyet, dürüst çalışma ve şeffaf olmaktır. Biz bu şekilde çalıştıkça, burada en büyük destek, ülkelerimizin yönetim kadrolarından gelecektir, gelmelidir."  

Rusya İhracat Sigorta Ajansı (EXIAR) Genel Müdürü Aleksey Tyupanov, EXIAR olarak son  3.5 yılda 6 milyar doların üzerine çıkan ihracatı destekleklediklerini  söyledi. EXIAR'ın önünde 1.5 milyar dolarlık 5 Türk projesi olduğunu belirten Tyupanov, Akkuyu Nükleer Santrali projesininin, bu 5 projenin dışında olduğunu söyledi. Türk iş adamlarının Rusya'daki özel ve kamu bankalarından destek alabilecekleri bir yapının mevcut olduğunu belirten Tyupanov, "Üçüncü ülkelerde ortak projeler yapılabilir. Serbest ekonomik bölgelerde, imalat sektöründe projeler gerçekleştirebiliriz. Türkiye'de otomotiv sektöründe ortak çalışmalarımız var. Bu tür projeleri destekliyoruz.  Bu projeler ile ilgili olarak, Türk Eximbank ile görüşüyoruz.  Ortak projelerde birlikte çalışmamız bir sinerji oluşturabilir" dedi.

 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı):

Türkiye-Rusya Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat: 5,946 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Rusya'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: Turunçgiller, binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, domates, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

Türkiye'nin Rusya'dan yaptığı  ithalat: 25,293 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Rusya'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, buğday ve mahlut, işlenmemiş alüminyum, dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları

Toplam dış ticaret hacmi:  31,239 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -19,348 milyar dolar (2014)