ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK FORUMU’NDA DEİK-FCIC STRATEJİK ORTAKLIĞA İMZA ATTI

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK FORUMU'NDA DEİK-FCIC STRATEJİK ORTAKLIĞA İMZA ATTI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen, İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC) işbirliği ile gerçekleştirilen Teknik Müşavirlik İş Forumu, 28 Kasım 2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Forumun açılış konuşmalarını, Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜMSİAD Başkanı Hasan Sert, DEİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Demir İnözü ve FCIC Başkanı Levent Gelgin gerçekleştirdi.

DEİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Demir İnözü, Uluslararası Teknik Müşavirlik İş konseyinin 112 ülke bazlı iş konseyi ile bir matrikste buluştuğunu ve bugün düzenlenen etkinliğin devamının diğer bölgeler içinde planlandığını söyleyerek, uluslararası ve bölgesel stratejik işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

FCIC Başkanı Levent Gelgin, Türk Hükümeti tarafından İslam Konferansı Teşkilatı (OIC)'nın ve İslam Kalkınma Bankası(IDB)'nın İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu(FCIC)'na sağladığı maddi ve manevi destekten dolayı mutluluğunu dile getirdi ve DEİK ile işbirliğine devam edeceklerini belirtti. İslam Dünyasında teknik müşavirlik firmalarının öneminin arttırılması için FCIC, DEİK ve üye ülkelerin Ulusal Müşavirlik Birlikleri ile işbirliklerine devam edileceğini söyledi.

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜMSİAD Başkanı Hasan Sert ise "2013 yılında kurulan Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi, Çin'den sonra ikinci büyük uluslararası müteahhitlik gücü haline gelen Türk müteahhitlik şirketlerimizin yarattığı katma değerin artması için çalışacaktır" dedi.

Sert, Türkiye'nin son 30 yılda ikameci, içe kapalı bir ekonomik modelden ihracata dayalı büyüme modeline geçerek İtalya ile Çin arasındaki en büyük serbest piyasa ekonomisi haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin ekonomik dönüşümü için gerekli olan altyapı yatırımlarının, başarıyla tasarlanmış kamu-özel sektör işbirlikleri ile hayata geçirildiğini belirten Sert, örnek kamu-özel sektör işbirliklerinin incelenerek, kalkınma için gerekli olan altyapı yatırım açığının ivedilikle kapatılmasına cevap üretecek modellerin üretileceğini ifade etti.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, "İnşaat sektöründe ilerleme sağlanabilmesi için mühendislik sektörünün de olgunluk kazanmış olması ve rehberlik edebilecek kapasitede olması gerekir" dedi.

Yıldırım, son yıllarda uluslararası alanda gerçekleşen yüksek bütçeli projelerin, EPC (Mühendislik-Alım-İnşaat) ve D&B (Tasarla ve İnşa Et) yöntemleriyle gerçekleştiğini vurguladı. İslam coğrafyasında kayda değer büyük projelerin hemen hemen tamamının, batılı mühendis ve mimarlar tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Yıldırım, "Arap Körfezi'ndeki modern kentlerin mimari görünüşü, büyük ölçüde batılı kentleri taklit eden örneklerdir" dedi.

Türk müteahhitlik sektörünün dünyada iyi bir ün kazandığını dile getiren Yıldırım, Türk müteahhitlik sektörünün 1972'den 2014 yılı sonuna dek 104 farklı ülkede, 294,9 milyar dolar değerinde 7.615 proje üstlendiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:  "Müteahhitler, Orta Doğu ve Birleşik Devletler Topluluğu ülkelerinin ötesinde Sahraaltı Afrika, Güney Asya ve hatta Güney Amerika ülkelerini kendilerine yeni hedef olarak belirlediler.  Türk ve İslam ülkeleri firmalarının mühendislik ve mimarlık alanında yapacakları işbirliği, büyük İslam kültüründen süzülen deneyimle, inşa edildiği coğrafyanın gereksinimlerine uygun, uygun maliyetli ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesine  katkıda bulunacaktır". 

Açılış konuşmalarının ardından, DEİK ve FCIC arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı (MOU), DEİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konsey Başkanı Demir İnözü ve FCIC Başkanı Levent Gelgin tarafından imzalandı.