ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HEDEFİNDE 100 BİN SINIRI AŞILDI

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HEDEFİNDE 100 BİN SINIRI AŞILDI

DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen BeşinciUluslararası Öğrenci Temini Çalıştayı, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı ve DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK) Başkanı Dr. Mustafa Aydın'ın katılımları ile 9 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Çalıştaya 50 üniversite ve çeşitli kamu kurumlarından, 130'dan fazla temsilci katıldı. 

Çalıştayın açış konuşmasını gerçekleştiren DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Çalıştay'da ortaya çıkacak bulgular ve tavsiyelerin Türkiye'ninuluslararası yükseköğrenimde cazibe merkezi olması için kapsamlı bir strateji geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi'nin kuruluş amacı olan uluslararası öğrenci sayısının 2015 yılında 100 bine çıkarılması hedefine ulaşıldığını belirten Rona Yırcalı, İş Konseyinin yeni hedefinin, özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerden öğrenci temin edilmesi olduğunu ifade etti. Yırcalı, Türkiye'ye daha fazla uluslararası öğrenci gelmesi için üniversiteler, iş dünyası, DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi, ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve her şeyden önemlisi Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) arasında koordinasyon ve işbirliğinin tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

DEİK/Eğitim Ekonomi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydıni se, dünya geneline yurtdışına en çok öğrenci gönderen ülkelerin başında Çin, Hindistan, Almanya, Güney Kore ve Suudi Arabistan'ın geldiğini söyledi. Dünyadaki uluslararası öğrencilerin yüzde 53'ünün Asya Kıtası'ndan çıktığını belirten Dr. Aydın, dünyadaki her altı uluslararası öğrenciden birinin Çinli olduğunu; 2025 yılı projeksiyonuna göre Çin'in önümüzdeki yıllarda dünyaya en fazla uluslararası öğrenci gönderen ülke olmaya devam edeceğini söyledi. Nijerya'nın uluslararası öğrenci getirilmesi konusunda Türkiye'nin önüne geçtiğini belirten Dr. Aydın, Türkiye'nin hedefinde Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan olduğunu da ifade etti. Dr. Aydın, yurtdışında okuyan Çinli öğrencilerin yüzde 95'inin kendi imkânları ile okumakta olduğunu ve Afrika pazarına yöneldiklerini söyledi. DEİK İş Konseyi Başkanı Dr. Aydın, devlet finansmanı ile EEİK gibi kurumların işbirliğinde yapısal bağlamda özerk bir tanıtım ajansının kurulması gerektiğini ve kurulacak ajans kanalıyla, hem Türkiye'nin hem de "Study in Turkey" markasının tanıtımının yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Bilgi kalitesi yüksek öğrencinin Türkiye'ye gelmesi için çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Aydın, "OECD 2014 verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 4,5 milyondan fazla öğrenci kendi ülkesi dışında, başka bir ülkede üniversite eğitimi almakta. Bu rakamın 2025 yılında 8 milyona ulaşacağı tahmin edilmekte" dedi.

Çalıştay açılışında ayrıcaİstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Hamide Ertepınar tarafından "Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler" başlıklı saha çalışmasının sunumu yapıldı. Çalışmaya göre 2025 yılında uluslararası öğrenci sayısının 8 milyona çıkması bekleniyor.  Çalışmaya göre uluslararası öğrencilerin üniversite seçim tercihlerinde Türkiye'nin ekonomik gelişmişliği, yüksek öğrenim imkanları ve kültürel yakınlığını öne çıkıyor. 36 üniversiteden 850 uluslararası öğrenci üzerinde yapılan çalışmaya göre yoğunluklu olarak uluslararası öğrencilerin bulunduğu bölgeler İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli ve İzmir olmakla birlikte, Türkiye'yi tercih eden yabancı uyruklu öğrenciler büyük oranda Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden geliyor.

Açış konuşmalarının ardından ‘Denklik ve Tanınırlık', ‘Tanıtım ve Markalaşma', ‘Kamu Kurumlarından Beklentiler', ‘Uluslararası Öğrencilerin Uyum ve Memnuniyet Süreci', ‘Üniversitelerin Uluslararası Öğrencilere Karşı Sorumlulukları' konu başlıkları altında katılımcılar, sorunları ve çözüme yönelik politika ve uygulama önerilerini ele alan oturumlarda biraraya geldi.