UMMAN’IN EN BÜYÜK 100 FİRMASI DEİK EV SAHİPLİĞNDE İSTANBUL’DA TÜRK FİRMALARI İLE YATIRIM VE TİCARET İÇİN BULUŞTU

UMMAN'IN EN BÜYÜK 100 FİRMASI DEİK EV SAHİPLİĞNDE İSTANBUL'DA TÜRK FİRMALARI İLE YATIRIM VE TİCARET İÇİN BULUŞTU

Türkiye-Türkiye-Umman İş Konseyi Ortak Toplantısı, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Umman Ticaret ve Sanayi Odaları (OCCI) Başkanı Said Saleh Al Kiyumi ve Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz'ün katılımları ile 1 Ekim 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya Umman'ın en büyük 100 firması ile Türkiye'den 120 firma katıldı.

Türkiye-Umman İş Konseyi Ortak Toplantısı, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Umman Ticaret ve Sanayi Odaları (OCCI) Başkanı Said Saleh Al Kiyumi ve Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz'ün katılımları ile 1 Ekim 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya Umman'ın en büyük 100 firması ile Türkiye'den 120 firma katıldı.

Türk firmalara Ummanlı yetkililerin, Ummanlı firmalara ise Başbakanlık Yatırım Destek ve  Tanıtım Ajansı, Ekonomi Bakanlığı ve Borsa İstanbul yetkililerinin  eş zamanlı paralel oturumlarda yaptıkları sunumlar ile başlayan toplantıların iş görüşmelerinin başlangıcında konuşan DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iyi olduğunu belirterek, ticaret hacminin yeterli olmadığını söyledi. Vardan, "Bu etkinlik  hepimiz için son derece önemli. Hepimiz aynı noktadayız. Kardeşliğimiz var. Aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkilerimiz çok iyi. Ancak ticaret ve yatırım hacmi istediğimiz boyutta değil" dedi.  Bu programın amaca hizmet etmek için olduğunu belirten Vardan, "Eğer amaca hizmet etmez ise bu bir başlangıç olsun. Daha sonra daha fazlasını yapacağız. Sadece İstanbul'da da değil üstelik. Türkiye'nin bir çok yerinde ve aynı zamanda Umman'da da organizasyonları gerçekleştirebiliriz" dedi. Toplantı'da tanıtım sunumlarının yapıldığını belirten Vardan sözlerini şöyle sürdürdü, "DEİK, 30 yıl önce 1986 yılında zamanın Başbakanı rahmetli Özal'ın isteği üzerine kuruldu. Biz iş konseyleri ile faaliyet gösteriyoruz. 127 İş konseyi'nin 120'si bölgesel olarak ülke bazlı,  5 sektörel ve 2 özel amaçlı iş konseyi bulunmaktadır. Eğitim ekonomi iş konseyi mevcut. Şu anda Türkiye'de 70 bin öğrenciyi ağırlıyoruz. Amacımız 250 bin öğrenciyi ağırlamak. Türkiye'de şu anda PPP projeleri var. Proje kapsamında şehir hastaneleri yapılacak. Enerji ve Lojistik Konseyleri de var." Türkiye'nin 500 milyon dolarlık yatırım hedefi için ülkelerin yatırım yapmasının önemli olduğunu belirten Vardan, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Ülkeler arasındaki yatırımların gelişmesi için aktif olunması gerektiğini belirten Vardan, DEİK'in network'ünden dünyanın her yerindeki iş adamlarına ulaşılabileceğini söyledi. Yatırımların hangi alanda olacağının önemine değinen Vardan, "Sizin un ve suyunuz var sadece ekmek yapabilirsiniz; ama birlikte helva yapabiliriz" dedi. 

Umman Ticaret ve Sanayi Odaları (OCCI) Başkanı Said Saleh Al Kiyumi, "Ekonomik alanda büyük  başarı katetmiş bir ülke olarak, Singapur ve Güney Kore'yi örnek olarak gösteriyorduk.  Son beş on yıldır artık yeni bir ekonomi modeli olarak, Müslümanlar açısından Türkiye modeli ortaya çıkmıştır" dedi. Türkiye ve Türkiye'nin güçlü ekonomisi ile övünüldüğünü belirten Kiyumi, "Müslüman ve Türk kardeşlerimizin katetmiş oldukları bu gelişme bizi sevindiriyor" dedi. Hangi ülkede ekonomik gelişme varsa o ülkede güvenlik, siyaset ve sosyal alanlarda ilerlemenin de olduğunu belirten Kiyumi, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirildiğini söyledi.  Ekonomik olarak da siyasi başarının katedilemediğini vurgulayan Kiyumi, ekonomik alamda daha büyük  beklentilerin olduğunu ve büyük ticari anlaşmaların gerçekleşmesinin istendiğini belirtti. İki ülke ekonomisinin ortak ekonomi olmasını arzu ettiklerini söyleyen Kiyumi, daha çok proje ile Türk ve Ummanlı iş adamlarının arasındaki işlerin geliştirilmesinin istendiğini belirtti. 60 Türk şirketinin kayıtlı olarak Umman'da çalıştığını belirten Kiyumi, şirketlerin 54 milyon Umman Riyali kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Ummanlı iş adamlarının yeni ve stratejik ortaklıklar kurmak için toplantıya geldiğini belirten Kiyumi, "Aramızda halihazırda Türk ortaklıkları olan iş adamları var. Gelecekte ortaklık kurmak için gelen iş adamları da var" dedi. 

Toplantıda, DEİK ile Umman Ticaret ve Sanayi Odaları (OCCI) arasında karşılıklı iyi niyet anlaşması imzalandı. 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Umman Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Umman'a yapılan ihracat: 221.036 milyon dolar (2015 Ocak-Temmuz)

Türkiye'nin Umman'a ihraç ettiği başlıca kalemler: Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fibe, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları, domates.

Türkiye'nin Umman'dan yaptığı  ithalat: 49.790 milyon dolar (2015 Ocak-Temmuz)

Türkiye'nin Umman'dan ithal ettiği başlıca kalemler: İşlenmemiş aluminyum, saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri, poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterle, aluminyum saclar, levhalar, şeritler, asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri.

Toplam dış ticaret hacmi:  270.827 milyon dolar (2015 Ocak-Temmuz)

Dış ticaret dengesi : 171.247 milyon dolar (2015 Ocak-Temmuz)

Dış ticaret dengesi : 171.247 milyon dolar (2015 Ocak-Temmuz)Umman İş Konseyi Ortak Toplantısı, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Umman Ticaret ve Sanayi Odaları (OCCI) Başkanı Said Saleh Al Kiyumi ve Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz'ün katılımları ile 1 Ekim 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya Umman'ın en büyük 100 firması ile Türkiye'den 120 firma katıldı.

Türk firmalara Ummanlı yetkililerin, Ummanlı firmalara ise Başbakanlık Yatırım Destek ve  Tanıtım Ajansı, Ekonomi Bakanlığı ve Borsa İstanbul yetkililerinin  eş zamanlı paralel oturumlarda yaptıkları sunumlar ile başlayan toplantıların iş görüşmelerinin başlangıcında konuşan DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iyi olduğunu belirterek, ticaret hacminin yeterli olmadığını söyledi. Vardan, "Bu etkinlik  hepimiz için son derece önemli. Hepimiz aynı noktadayız. Kardeşliğimiz var. Aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkilerimiz çok iyi. Ancak ticaret ve yatırım hacmi istediğimiz boyutta değil" dedi.  Bu programın amaca hizmet etmek için olduğunu belirten Vardan, "Eğer amaca hizmet etmez ise bu bir başlangıç olsun. Daha sonra daha fazlasını yapacağız. Sadece İstanbul'da da değil üstelik. Türkiye'nin bir çok yerinde ve aynı zamanda Umman'da da organizasyonları gerçekleştirebiliriz" dedi. Toplantı'da tanıtım sunumlarının yapıldığını belirten Vardan sözlerini şöyle sürdürdü, "DEİK, 30 yıl önce 1986 yılında zamanın Başbakanı rahmetli Özal'ın isteği üzerine kuruldu. Biz iş konseyleri ile faaliyet gösteriyoruz. 127 İş konseyi'nin 120'si bölgesel olarak ülke bazlı,  5 sektörel ve 2 özel amaçlı iş konseyi bulunmaktadır. Eğitim ekonomi iş konseyi mevcut. Şu anda Türkiye'de 70 bin öğrenciyi ağırlıyoruz. Amacımız 250 bin öğrenciyi ağırlamak. Türkiye'de şu anda PPP projeleri var. Proje kapsamında şehir hastaneleri yapılacak. Enerji ve Lojistik Konseyleri de var." Türkiye'nin 500 milyon dolarlık yatırım hedefi için ülkelerin yatırım yapmasının önemli olduğunu belirten Vardan, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Ülkeler arasındaki yatırımların gelişmesi için aktif olunması gerektiğini belirten Vardan, DEİK'in network'ünden dünyanın her yerindeki iş adamlarına ulaşılabileceğini söyledi. Yatırımların hangi alanda olacağının önemine değinen Vardan, "Sizin un ve suyunuz var sadece ekmek yapabilirsiniz; ama birlikte helva yapabiliriz" dedi.

Umman Ticaret ve Sanayi Odaları (OCCI) Başkanı Said Saleh Al Kiyumi, "Ekonomik alanda büyük  başarı katetmiş bir ülke olarak, Singapur ve Güney Kore'yi örnek olarak gösteriyorduk.  Son beş on yıldır artık yeni bir ekonomi modeli olarak, Müslümanlar açısından Türkiye modeli ortaya çıkmıştır" dedi. Türkiye ve Türkiye'nin güçlü ekonomisi ile övünüldüğünü belirten Kiyumi, "Müslüman ve Türk kardeşlerimizin katetmiş oldukları bu gelişme bizi sevindiriyor" dedi. Hangi ülkede ekonomik gelişme varsa o ülkede güvenlik, siyaset ve sosyal alanlarda ilerlemenin de olduğunu belirten Kiyumi, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirildiğini söyledi.  Ekonomik olarak da siyasi başarının katedilemediğini vurgulayan Kiyumi, ekonomik alamda daha büyük  beklentilerin olduğunu ve büyük ticari anlaşmaların gerçekleşmesinin istendiğini belirtti. İki ülke ekonomisinin ortak ekonomi olmasını arzu ettiklerini söyleyen Kiyumi, daha çok proje ile Türk ve Ummanlı iş adamlarının arasındaki işlerin geliştirilmesinin istendiğini belirtti. 60 Türk şirketinin kayıtlı olarak Umman'da çalıştığını belirten Kiyumi, şirketlerin 54 milyon Umman Riyali kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Ummanlı iş adamlarının yeni ve stratejik ortaklıklar kurmak için toplantıya geldiğini belirten Kiyumi, "Aramızda halihazırda Türk ortaklıkları olan iş adamları var. Gelecekte ortaklık kurmak için gelen iş adamları da var" dedi.

Toplantıda, DEİK ile Umman Ticaret ve Sanayi Odaları (OCCI) arasında karşılıklı iyi niyet anlaşması imzalandı.

 Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Umman Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Umman'a yapılan ihracat: 221.036 milyon dolar (2015 Ocak-Temmuz)

Türkiye'nin Umman'a ihraç ettiği başlıca kalemler: Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fibe, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları, domates.

Türkiye'nin Umman'dan yaptığı  ithalat: 49.790 milyon dolar (2015 Ocak-Temmuz)

Türkiye'nin Umman'dan ithal ettiği başlıca kalemler: İşlenmemiş aluminyum, saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri, poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterle, aluminyum saclar, levhalar, şeritler, asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri.

Toplam dış ticaret hacmi:  270.827 milyon dolar (2015 Ocak-Temmuz)

Dış ticaret dengesi : 171.247 milyon dolar (2015 Ocak-Temmuz)

Türk firmalara Ummanlı yetkililerin, Ummanlı firmalara ise Başbakanlık Yatırım Destek ve  Tanıtım Ajansı, Ekonomi Bakanlığı ve Borsa İstanbul yetkililerinin  eş zamanlı paralel oturumlarda yaptıkları sunumlar ile başlayan toplantıların iş görüşmelerinin başlangıcında konuşan DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iyi olduğunu belirterek, ticaret hacminin yeterli olmadığını söyledi. Vardan, "Bu etkinlik  hepimiz için son derece önemli. Hepimiz aynı noktadayız. Kardeşliğimiz var. Aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkilerimiz çok iyi. Ancak ticaret ve yatırım hacmi istediğimiz boyutta değil" dedi.  Bu programın amaca hizmet etmek için olduğunu belirten Vardan, "Eğer amaca hizmet etmez ise bu bir başlangıç olsun. Daha sonra daha fazlasını yapacağız. Sadece İstanbul'da da değil üstelik. Türkiye'nin bir çok yerinde ve aynı zamanda Umman'da da organizasyonları gerçekleştirebiliriz" dedi. Toplantı'da tanıtım sunumlarının yapıldığını belirten Vardan sözlerini şöyle sürdürdü, "DEİK, 30 yıl önce 1986 yılında zamanın Başbakanı rahmetli Özal'ın isteği üzerine kuruldu. Biz iş konseyleri ile faaliyet gösteriyoruz. 127 İş konseyi'nin 120'si bölgesel olarak ülke bazlı,  5 sektörel ve 2 özel amaçlı iş konseyi bulunmaktadır. Eğitim ekonomi iş konseyi mevcut. Şu anda Türkiye'de 70 bin öğrenciyi ağırlıyoruz. Amacımız 250 bin öğrenciyi ağırlamak. Türkiye'de şu anda PPP projeleri var. Proje kapsamında şehir hastaneleri yapılacak. Enerji ve Lojistik Konseyleri de var." Türkiye'nin 500 milyon dolarlık yatırım hedefi için ülkelerin yatırım yapmasının önemli olduğunu belirten Vardan, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Ülkeler arasındaki yatırımların gelişmesi için aktif olunması gerektiğini belirten Vardan, DEİK'in network'ünden dünyanın her yerindeki iş adamlarına ulaşılabileceğini söyledi. Yatırımların hangi alanda olacağının önemine değinen Vardan, "Sizin un ve suyunuz var sadece ekmek yapabilirsiniz; ama birlikte helva yapabiliriz" dedi.

Umman Ticaret ve Sanayi Odaları (OCCI) Başkanı Said Saleh Al Kiyumi, "Ekonomik alanda büyük  başarı katetmiş bir ülke olarak, Singapur ve Güney Kore'yi örnek olarak gösteriyorduk.  Son beş on yıldır artık yeni bir ekonomi modeli olarak, Müslümanlar açısından Türkiye modeli ortaya çıkmıştır" dedi. Türkiye ve Türkiye'nin güçlü ekonomisi ile övünüldüğünü belirten Kiyumi, "Müslüman ve Türk kardeşlerimizin katetmiş oldukları bu gelişme bizi sevindiriyor" dedi. Hangi ülkede ekonomik gelişme varsa o ülkede güvenlik, siyaset ve sosyal alanlarda ilerlemenin de olduğunu belirten Kiyumi, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirildiğini söyledi.  Ekonomik olarak da siyasi başarının katedilemediğini vurgulayan Kiyumi, ekonomik alamda daha büyük  beklentilerin olduğunu ve büyük ticari anlaşmaların gerçekleşmesinin istendiğini belirtti. İki ülke ekonomisinin ortak ekonomi olmasını arzu ettiklerini söyleyen Kiyumi, daha çok proje ile Türk ve Ummanlı iş adamlarının arasındaki işlerin geliştirilmesinin istendiğini belirtti. 60 Türk şirketinin kayıtlı olarak Umman'da çalıştığını belirten Kiyumi, şirketlerin 54 milyon Umman Riyali kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Ummanlı iş adamlarının yeni ve stratejik ortaklıklar kurmak için toplantıya geldiğini belirten Kiyumi, "Aramızda halihazırda Türk ortaklıkları olan iş adamları var. Gelecekte ortaklık kurmak için gelen iş adamları da var" dedi.

Toplantıda, DEİK ile Umman Ticaret ve Sanayi Odaları (OCCI) arasında karşılıklı iyi niyet anlaşması imzalandı.

 Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Umman Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Umman'a yapılan ihracat: 221.036 milyon dolar (2015 Ocak-Temmuz)

Türkiye'nin Umman'a ihraç ettiği başlıca kalemler: Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fibe, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları, domates.

Türkiye'nin Umman'dan yaptığı  ithalat: 49.790 milyon dolar (2015 Ocak-Temmuz)

Türkiye'nin Umman'dan ithal ettiği başlıca kalemler: İşlenmemiş aluminyum, saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri, poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterle, aluminyum saclar, levhalar, şeritler, asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri.

Toplam dış ticaret hacmi:  270.827 milyon dolar (2015 Ocak-Temmuz)

Dış ticaret dengesi : 171.247 milyon dolar (2015 Ocak-Temmuz)