ZAMBİYA CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MİRİAM MULENGA, DEİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN’A NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi  Miriam Mulenga'nın DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'a nezaket ziyareti 20 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşti.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan,  2003 yılından beri uygulanan Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi doğrultusunda Afrika'da ki iş konseyleri sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Mevcut  olan konseylerin faaliyetlerini arttırılacağını belirten  Vardan, bu bağlamda, Zambiya ile birlikte ikili ekonomik ilişkiler bakımından potansiyel pazar teşkil eden 15 ülke ile oluşturulması planlanan iş konseylerine ilgiyi tespit edebilmek amacıyla bir ön çalışmanın yürütülmekte olduğunu  söyledi.  Sektörel İş Konseyleri ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapılabileceğini belirten Vardan, Afrika'daki yerel halkı istihdam edecek yatırımlara ve  Afrika'nın gelişmesinde ki önemine değindi. Vardan, Türk firmalarının Zambiya'da hem altyapı projelerinde kaliteli işler yapabileceğini hem de tarım ve sanayi alanlarında sunulan cazip fırsatlardan yararlanarak önemli yatırımlar gerçekleştirebileceğini söyledi.

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi  Miriam Mulenga, DEİK'in yeni yapısıyla daha da etkin olacağını ve kendilerinin de Türkiye-Zambiya İş Konseyi kurulmasını arzu ettiklerini, bu hususta tüm desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.  Türkiye'nin son 12 yılda çok büyük bir gelişim gösterdiğini, bu sebeple büyükelçilik olarak Türkiye ile işbirliğine büyük önem verdiklerini  belirten Mulenga,  özel sektör-kamu işbirliğinde Türkiye'yi örnek almak istediklerini, Zambiya'da Türk işadamlarının yatırımlarını ve ticaret yapmalarını önemsediklerini söyledi.  İki ülke arasındaki ticaret hacminin çok düşük olduğunu belirten Mulenga,  Zambiya'nın politik ve ekonomik istikrarı, yatırımcılara sağladığı kolaylıklar bakımından cazip bir ülke olduğunu söyledi. 

Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.