FİLDİŞİ SAHİLİ PPP PROJELERİ

T.C. Abidjan Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıda, Fildişi Sahili’nde önümüzdeki dönemde önemli sayıda PPP projesinin gerçekleştirileceği belirtilmiş olup Bakanlıklarca çıkan projeler hakkında İngilizce ve Fransızca bilgilendirme ekte yer almaktadır.