İSVEÇ SAĞLIK HEYET ZİYARETİ 8-10 EKİM 2012, İSVEÇ

Sayın Üyemiz,

8 - 10 Ekim 2012 tarihlerinde İsveç’e sağlık turizmi sektörel ziyareti yapılması öngörülmektedir. Stockholm ve Goteborg şehirlerinde yerel yönetim temsilcileri, sigorta firmaları ve sağlık kuruluşları ile bölge sağlık şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılacağı toplantılar gerçekleştirilecektir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonda yapılması öngörülen İsveç ziyaretinin taslak programı ilişikte yer almaktadır. Ziyaretin ana konu başlıkları Türkiye ile İsveç arasında sağlık alanındaki işbirliklerinin değerlendirilmesi, iki ülkenin önümüzdeki on yıl içerisinde sağlık alanındaki sorunlarının görüşülmesi, her iki ülkede sağlık alanında yatırımların, yaşlı bakımı ve yaşlıların tıbbi ihtiyaçlarının değerlendirilmesidir.

Malumları olduğu üzere, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın İskandinavya bölgesine yönelik pazara giriş proje çalışmaları çerçevesinde İsveç, Norveç ve Finlandiya ülkelerinde yerel ve merkezi yönetimler ile kurumsal anlaşmaların yapılması ve işbirliği olanaklarının yaratılması hedeflenmekte olduğu belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu proje kapsamında belediyeler ve ilgili kamu kurumları nezdinde ülke ve sektör tanıtımlarının yapılacağı iletilmiştir.

Söz konusu ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin ilişikte yer alan katılım formunu doldurarak 700 Euro olan avans ücretini, DEİK’e (Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) TR 94 0006 4000 0021 0113 3495 05  EURO) ödendiğini gösteren banka dekontu ile birlikte, 27 Eylül 2012, Perşembe günü mesai bitimine kadar DEİK’e (Faks: 212 270 30 92,  E-posta: bdibek@deik.org.tr ) iletmelerini rica ederim.


Saygılarımla,

 


Ek: Katılım Formu, Taslak Program