MESLEK HİZMETLERDE KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI VE STA’LAR

Sayın Üyemiz,

Küresel ölçeği giderek artan hizmet ticaretine ilişkin müzakereler birçok uluslararası platformda hızla devam etmektedir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde devam eden çok taraflı hizmet ticareti müzakerelerinin yanı sıra, ülkeler ikili ve bölgesel serbest ticaret anlaşmaları akdetmek yoluyla hizmet ticaretine ilişkin pazar olanaklarının artırılmasını ve hizmet ticaretini etkileyen ulusal düzenlemelerin disipline edilmesini amaçlamaktadırlar.

Ülkemizce müzakereleri hala devam eden STA’lar kapsamında başta gelişmiş ülkeler olmak üzere mesleki hizmetlerde karşılıklı tanınma hususları da sıklıkla gündeme getirilmektedir.Bu çerçevede Ekonomi Bakanlığı tarafından rekabetçi olabileceğimiz mesleki hizmetler düşünülerek, durum değerlendirmesi yapılması ve STA müzakereleri kapsamında ülkemiz pozisyonunun sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesinin de ülkemiz mesleki hizmetler sektörüne yeni olanaklar yaratmak açısından faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.

Pilot sektörler olarak seçilen mimarlık, mühendislik, doktorluk ve hemşirelik mesleklerine ilişkin durum değerlendirmesi yapılabilmesi ve karşılıklı tanıma anlaşmalarına ilişkin hususlarda meslek birlikleriyle tesis edilecek kuvvetli iletişimin elzem olduğu düşünülmektedir.

Konuyla ilgilenen üyelerimizin, EK.2’de yer alan maddelerin ülkemiz açısından uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerinin ve EK.3’te yer alan soru kağıdındaki hususlara yönelik görüş ve değerlendirmelerini 26 Şubat 2013 saat 14:00’e kadar tarafımıza (e-posta ile aakdeniz@deik.org.tr adresine ) iletmeleri rica olunur.

 

Saygılarımla,


EKLER:
1- Bilgi Notu
2- STA Örnek Maddeler
3- Sorular