PORTEKİZ ICT HEYETİ İLE TOPLANTI VE İKİLİ GÖRÜŞMELER, 23 EYLÜL 2013, İSTANBUL

DEİK/Türk-Portekiz İş Konseyi tarafından Portekiz Ticaret Müşavirliği işbirliğiyle, Portekizli bilişim firmaları ile 23 Eylül 2013 tarihinde 15:00-17:30 saatleri arasında, TOBB Plaza İstanbul’da bir toplantı düzenlenecektir. Konuk heyette yazılım, kurumsal kaynak planlaması danışmanlığı (ERP), SAP destek hizmetleri, çağrı merkezi teknolojileri, sistem entegrasyonu, veri analizi ve bulut teknolojisi sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yer almakta olup firma detayları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomi ve sosyal kalkınmada büyük önem taşıdığı günümüzde, Türkiye’deki bilgi teknolojileri ve iletişim (ICT) sektörünün toplam hacminin 2023 yılında 160 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. BMI verilerine göre, Türkiye 2009-2014 yılları arasında dünyada en fazla büyüyen BT pazarı olacaktır. Halihazırda Türkiye’deki bilgi ve iletişim teknolojisi sektörünün hacmi 72 milyar TL’ye ulaşmıştır. Portekiz’de en gelişmiş ve uluslararası rekabet gücü yüksek sektörler arasında yer alan bilişim sektörü yatırımlarına devlet tarafından önemli ölçüde destek sağlanmaktadır. Anılan toplantıda, Portekizli firmalar ile ikili görüşme imkanı sağlanacaktır. Toplantı dili İngilizce’dir.

Bu çerçevede, söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurarak en geç 19 Eylül 2013 Perşembe gününe kadar DEİK’e ( Neslihan Kilit; e-posta: nkilit@deik.org.tr; fax: 0212 339 50 65 ) iletmeleri rica olunur.