AKDENİZ İÇİN BİRLİK (AIB) İŞ FORUMU, 18-19 HAZİRAN 2019, CAIRO

Türkiye-Mısır İş Konseyi katılımı ile 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde Akdeniz için Birlik (AIB) İş Forumu gerçekleştirildi. Akdeniz için Birlik (AIB) ve Avrupa Komisyonu himayesinde pazara giriş ve e-ticaret konularını ele almak üzere düzenlenen foruma; T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Mehmet Ergünal ve Mersin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan katılım sağladı. Akdeniz için Birlik Sekretaryası ve Avrupa Komisyonu delegasyonunun DEİK faaliyetleri hakkında bilgilendirildiği toplantıda; e-ticaret, dijital ekonomi ve buna bağlı zorlukların çözümlerine dair konulara değinildi. Mısır ziyareti kapsamında, T.C. Kahire Maslahatgüzarlığı yetkileri doğrultusunda ticaret müşavirine ziyaret gerçekleştirildi. Mısır ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin durumunun ve bu yönde gerçekleştirilecek etkinliklerin değerlendirmesi amacıyla; Türkiye-Mısır İş Konseyi karşı kanat kuruluşu Mısır İşverenler Derneği (EBA) Başkanı Adel Elamei ile görüşüldü.