İSTANBUL'DA YEREL EKONOMİK KALKINMA ANALİZİ PAYDAŞ ÇALIŞTAYI

İNGEV ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğiyle "Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi" kapsamında 30 Ekim 2018'de "İstanbul'da Yerel Ekonomik Kalkınma Analizi Paydaş Çalıştayı" düzenlendi. Orta Doğu ve Körfez İş Konseyleri Direktörlüğünden Muhammed Ammash'ın katılım sağladığı etkinlikte; İstanbul'daki emek arzına ve talebine odaklanılarak, istihdamı arttırmaya yönelik projelerin nasıl geliştirileceği masaya yatırıldı.