UNDP SEKTÖREL YOL HARİTALARI ÇALIŞTAYLARI VE İMALAT SANAYİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KONFERANSI

UNDP ve T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından 30 Temmuz 2019'da gerçekleştirilen etkinlikte, "Suriye Krizi'ne Yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi" bağlamında; Gaziantep'teki bölge ekonomisinin rekabet edebilirliği ve Suriye krizi ile doğan iş gücünü absorbe edebilme kapasitesi tartışıldı. Programda Suriyeli ve Türk firmalar arasında ikili görüşmeler de gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında farklı sektörlere yönelik ayrı oturumlar yapılarak yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.