LİBYA MİSURATA FREE ZONE İDARESİ İLE TOPLANTI, 9 OCAK 2919, İSTANBUL

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ersin Takla ve Libya Misurata Free Zone İdaresi Başkanı Dr. Benhmaida başkanlığında, 9 Ocak 2019 tarihinde DEİK ofisinde toplantı gerçekleştirildi. Anılan toplantıya, DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile Libya Misurata Free Zone İdaresi temsilcileri katılım gösterdi.

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ersin Takla açlış konuşmasında, Libya'nın Türkiye'deki yatırımcılar ve iş insanları için büyük önem teşkil eden bir ülke olduğunu ve Libya ile ekonomik iş birliğine her zaman açık ve istekli olduklarını ifade etti.  

Libya Misurata Free Zone İdaresi Başkanı Dr. Benhmaida, Libya Misurata Free Zone İdaresi'nin Libya Ekonomi Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterdiğini ve anılan kurumun DEİK'in yapısına olan benzerliğine dikkat çekti. Dr. Benhmaida, Serbest bölge konusunun ülkede gelecek dönemin en önemli konusu olacağını söyleyerek, her iki kurumun da iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi adına öndemli adımlar atabileceğini belirtti.

Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatörü Evren Doğan, DEİK'in kurumsal yapısını, işleyişini ve hedeflerini katılımcılara açıklayan bir sunum gerçekleştirdi. Anılan sunumun akabinde, Dr. Benhmaida Türkiye-Libya İş Konseyi üyeleri için Libya Misurata Free Zone İdaresi'ni anlatan bir sunum gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bahse konu toplantı, soru cevap bölümünün akabinde sona erdi.