T.C. TRABLUS BÜYÜKELÇİSİ SN. AHMET AYDIN DOĞAN İLE ÇALIŞMA YEMEĞİ, 10 AĞUSTOS 2018, İSTANBUL

DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi tarafından, T.C. Trablus Büyükelçisi Sn. Ahmet Aydın Doğan  ile 10 Ağustos 2018 Cuma günü çalışma yemeği gerçekleştirildi.

Bahse konu toplantıya katılım gösteren firma temsilcileri,  Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan'a Libya'daki ticari faaliyetleri ve yatırımlarına ilişkin bilgi paylaştı ve yaşadıkları sorunlara değindi.

Anılan toplantıda, teminat mektupları nedeni ile Türk firmalarının Libya'da yeni projelere başlamalarındaki sıkıntılara değinildi. Türkiye üzerinden teminat mektubu verilmesinde hususunda sorunlar yaşandığını ve bu nedenle yeni projelere başlanması konusunda Türk firmalarının sıkıntı yaşadığı ifade edildi.

Ayrıca, Bakanlar Kurulu kararının ayrıntılı incelenip, profesyonel yardım alınarak revizyon yapılmasının önemine değinildi. Söz konusu revizyonda, zaman konusunda değişiklik yapılabileceğine değinildi. Anılan komite toplantısı öncesinde, ortak bir dilin belirlenmesi ve Türk tarafı olarak hazırlık yapılması gerektiği ifade edildi.  Ayrıca, bahse konu komitenin amacının genel anlayışı değiştirmesi gerektiğinden bahsedildi. Libya tarafının proje stokunun belirlenmesi ve projeler hususunda önceliğin belirlenmesi gerektiği belirtildi. Libya tarafının bir önce karar vermesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda devamla, sağlık konusunda alacaklara ilişkin komite oluşturulduğu ve belli bir ödeme planı çerçevesinde ödemenin yapılacağı ifade edildi. Büyükelçi, müteahhitlik ve sağlık sektörünün Libya'da önemli rol oynadığını belirtirken, aynı zamanda ticarette bir artışın söz konusu olduğunu ifade etti. 

Ayrıca anılan toplantıda, Libya'daki genel ekonomik durum, güvenlik ve siyaset konuları ele alındı.

Türkiye-Libya İş Konseyi Yürütme Kurulu'nun katılım gösterdiği bahse konu toplantıda aşağıda belirtilen hususlar öne çıktı;

  • Teminat mektubu sorunu ve firmalar üzerindeki etkisi,
  • Bakanlar Kurulu Kararı,
  • Komite Toplantısı,
  • Komisyonların dondurulması,
  • Güvenlik ve siyaset.