TÜRKİYE - PAKİSTAN EYLEM PLANI TOPLANTISI

Türkiye-Pakistan Eylem Planı Toplantısı, 17 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da düzenlendi.