TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN İŞ KONSEYİ HEYETİ’NİN TÜRKMENİSTAN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ ZİYARETİ

Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi tarafından, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu ve ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki engellerin kaldırılması için çözüm yollarının araştırılması gibi güncel konular hakkında fikir teatisinde bulunmak üzere, 14 Ocak 2019 tarihinde Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ziyaret edildi. Söz konusu ziyarete İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, Yürütme Kurulu Üyeleri Yavuz Selim Urkaç, Bedri Yaşar, Mahmut Er, Şafak Kolay ve Avrasya Bölge Direktörü Nurengiz Eşki katıldı. Ziyaret sırasında Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde son iki yılda yaşanan durgunluğun nedenlerinin yanı sıra ilişkilerin daha aktif hale getirilmesi amacıyla nelerin yapılabileceği konuları da müzakere edildi. Ayrıca Türkmenistan'ın önemli ihracat kalemlerinden olan doğal gazın satış kanallarının çeşitlendirilmesi gerektiği; bu bağlamda Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan arasında üçlü iş birliğin geliştirilmesinin faydalı olabileceği, bunun için öncelikle Dışişleri, Enerji ve Ulaştırma Bakanları arasında çalışma toplantılarının yapılmasının hasıl olacağı ifade edildi.