AFRİKA BÖLGE BÜLTENİ, NİSAN 2017

DEİK/Afrika İş Konseyleri tarafından, Bölge ülkelerindeki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin hazırlanan aylık bülteninin Nisan 2017 sayısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.