AVRUPA BÖLGE BÜLTENİ, MART 2017

Türkiye'nin toplam dış ticaretinin yaklaşık yarısını oluşturan Avrupa Bölgesi'nde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin aylık bülten ekte bilgilerinize sunulmaktadır.