AVRUPA BÖLGESİ BÜLTENİ, ARALIK 2017

DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri tarafından, iş dünyası perspektifinden Avrupa ülkelerindeki güncel siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin hazırlanan aylık bültenin Aralık 2017 sayısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.