TÜRKİYE – BELARUS HİZMET TİCARETİ ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ

T.C. Ticaret Bakanlığımızdan Kurulumuza iletilen yazıda, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kurucu üyesi olan Belarus ile ülkemiz arasında kapsamlı bir Hizmet Ticareti Anlaşması imzalanmasına yönelik görüşmelere başlandığı ifade edilmektedir.

Belarus 10 milyon nüfusa sahip iç pazar potansiyelinin yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarlarına kolay erişim ve AEB pazarına herhangi bir kısıtlama olmadan doğrudan giriş olanağı sağlamakla, Rusya ve diğer ticaret ortaklarımızla işbirliğinin geliştirilmesi açısından da stratejik konumda bulunmaktadır. Özellikle taşımacılık ve lojistik, bankacılık ve finans, sağlık ve diğer sektörlerde ciddi potansiyele sahip olan Belarus ile hizmetler alanında ticaret ve yatırım işbirliğimizin artırılması bu anlamda büyük öneme sahiptir.

Bu çerçevede, Belarus ile yürütülen Hizmet Ticareti Anlaşması görüşmelerinde müzakere edilmek üzere, Ticaret Bakanlığımızca ilişikte sunulan "Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri" ve "Gerçek Kişilerin Dolaşımı" konulu taslak metinler hazırlanmıştır.

Ticari taşımacılık ve lojistik hizmetleri başta olmak üzere, Belarus ile ticari ilişkileri bulunan üyelerimizin ekteki taslak metinleri inceleyerek, üzerinde durulan konularla ilgili görüş ve değerlendirmeleri, metinlere ilave edilmesini istedikleri hususlar, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinden oluşan bilgi notunu 1 Haziran 2020, Pazartesi günü saat 18:00'e kadar DEİK'e (E-posta: eosmanov@deik.org.tr) iletmeleri rica olunur.