ÜRDÜN İŞ HEYETİNİN TİCARET BAKANI SAYIN RUHSAR PEKCAN'I ZİYARETİ

ÜRDÜN İŞ HEYETİNİN TİCARET BAKANI SAYIN RUHSAR PEKCAN'I ZİYARETİ

Ürdün İş İnsanları Derneği Başkanı Hamdi Tabbaa'a başkanlığında Derneğin yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet 5 Ekim 2018 tarihinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret etti. Ziyarete Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanı Faruk Akbal ve T.C. Amman Büyükelçisi Murat Karagöz de iştirak ettiler.

Ruhsar Pekcan, söz konusu ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu, ancak Ürdün'ün iki ülke arasında 2011 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nı(STA) askıya alınması kararından ise üzüntü duyduğunu dile getirdi. Pekcan, iki ülke Ticaret ve Dışişleri Bakanları'nın katılımları ile 18 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da dörtlü bakanlar toplantısı yapılacağını ve olumlu sonuçlar almayı ümid ettiğini belirtti.

Hamdi Tabba'a STA'nın sona ermemesi yönünde kendisinin gerek Ürdün özel sektörü gerekse Ürdün resmi makamları nezdinde lobi çalışmaları yaptığını ve Ürdün medyasında da bu yönde beyanatlarda bulunduğunu söyledi. Ürdün'de yeni bir hükümet kurulduğunu ve Başbakan ile de STA konusunu görüştüğünü dile getirdi.

Faruk Akbal, İş Konseyi çalışmalarına dair bilgi verdi. Istanbul'da 4 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen İş Konseyi Ortak Toplantısı'nın başarılı geçtiğini bundan sonraki toplantının tekstil sektörüne yönelik olacağını söyledi.

T.C. Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, STA'nın sona ermesinin Ürdün ekonomisine bir katkı sağlamıyacağını, Ankara'da yapılacak görüşmelerde  ilerleme kaydedilmesinin dost ve kardeş iki ülke arasında ikili ilişkilere büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Ruhsar Pekcan, 2010 ve 2017 yılları karşılaştırıldığında Ürdün'ün Türkiye'ye ihracatının yaklaşık üç kat arttığını, aynı dönemde Türkiye'nin Ürdün'e ihracatının ise yalnızca %20 oranında artış kaydettiğini ifade etti.Hamdi Tabba'a ve Ürdün heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.