DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı:2007
Başkanı: Nail Olpak
Firma ve Ünvan: DEİK, Başkan

26 Aralık 2007 tarihinde DEİK çatısı altında kurulan  DTİK'in kurulma amacı, yurtdışında dağınık örgütlenmiş olan başarılı, girişimci ruha sahip, ülkemizin yurtdışında etkin olması için çaba gösteren Türk girişimcileri ve uluslararası büyük güce sahip şirketlerde karar mekanizmalarının başındaki Türk profesyonellerimizi tek çatı altında toplamaktır.

DTİK, ortak paydası olan yurt dışındaki Türk vatandaşı bilinciyle 6 kıtadan Türk iş dünyasını, dernekleri, vakıf ve benzeri iş dünyası örgütleri tek bir çatı altında toplamak üzere DEİK çatısı altında kurulmuş ilk özel amaçlı konseydir.

DTİK'in ana ekseni, yurtdışında yerleşik Türk iş dünyası arasında  ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirici faaliyetlerde bulunarak Türk lobisini yurtdışında geniş kitlelere yaymak;  dünyaya yayılan, yurt dışında yerleşik bir hayat süren Türk girişimcimizin, sorunlarına tek çatı altında çözüm getirmeye çalışmak ve Türkiye'nin yurtdışındaki yüksek imajının, bulunduğu konumdan daha yükseğe çıkarılmasında öncülük etmektir.

Diğer İş Konseyleri