TÜRKİYE - RUSYA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1991
Türkiye Tarafı Başkanı: İzzet Ekmekçibaşı
Firma ve Unvanı: Gentes Şirketler Grubu, Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat  Kuruluşu: Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası
Karşı Taraf Başkanı: Ahmet M. Palankoyev
Firma ve Unvanı: Akropol Grup Başkanı

DEİK, 21 Şubat 1988 tarihinde Türkiye-Sovyetler Birliği İş Konseyi'ni kurmuştur. Söz konusu insiyatif, sadece iş çevrelerinden değil, devletten de büyük destek görmüş ve İş Konseyi'nin temsilcileri, Sovyetler Birliği ile hükümetler seviyesindeki ziyaret ve resmi programlara dahil edilmeye başlanmıştır. 1991 yılının sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılmasını takiben Türkiye-Rusya İş Konseyi kurulmuştur.

Yıllık geleneksel İş Konseyi Ortak Toplantıları sırasında iki ülkenin önde gelen iş adamlarını, resmi kurum yetkililerini bir araya getiren İş Konseyi, Rusya'nın çeşitli bölge valilikleri işbirliğinde Türkiye'de söz konusu bölgelerin tanıtımını yapmaktadır. Başta inşaat sektörü olmak üzere, Rusya'da iş yapmanın hukuki boyutları, enerji, turizm gibi farklı alanlarda seminerler dizisi düzenleyen İş Konseyi, Türkiye-Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerinin öneminin bilincinde olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Diğer İş Konseyleri