TÜRKİYE - BİRLEŞİK KRALLIK İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1988
Kurucu Başkan: Ali Mansur
Türkiye Tarafı Başkanı: Osman Okyay
Firma ve Unvanı: Kale Havacılık San. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Karşı Kanat Kuruluşu: 
Karşı Kanat Başkanı: 
Firma ve Unvanı:

1988 yılında İş Konseyinin kurulmasındaki amaç ekonomik ve ticari işbirliğinin karşılıklı ve dengeli olarak geliştirilmesi, iş birliği imkanlarının belirlenmesi ve bu kapsamda gerekli araştırmaların yapılması, ortak yatırımlara katılabilecek yerli ve yabancı firmaların belirlenmesi, ortak girişimler için uygun ortam yaratılması, karşılıklı bilgi akışının sağlanması, sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi, ekonomik ilişkilerin istenilen şekilde gelişmesini teminen ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyal alanlarda tanıtım faaliyetlerinde bulunulması ve üçüncü ülkelerde işbirliğinin teşvik edilmesidir. Bu dönemde temel hedef Türkiye'nin ihracatının ve Türkiye'de İngiliz menşeli yatırımların artırılması olmuştur.

1990'ların ikinci yarısından itibaren küçük ve orta ölçekli firmaların dışa açılma ihtiyacının artması ile birlikte Konsey faaliyetlerinde KOBİ'lere yönelik etkinlikler ve sağlanan hizmetler ağırlık kazanmıştır. Yine bu dönemde Londra dışında sanayi ve ticaret merkezleri ile ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmış ve geleneksel İş Konseyi ortak toplantılarının yerine tematik toplantılar düzenlenmeye başlamıştır. Zaman içerisinde değişen koşul ve ihtiyaçlara bağlı olarak Konsey faaliyetleri, karşılıklı yatırımların artırılması; İngiltere-Türkiye ve 3. pazarlarda sanayi ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi; altyapı-enerji ve hizmet sektörlerinde işbirliğinin derinleştirilmesi; AB projelerine ortak katılımın; iş, siyaset, akademi ve basın çevrelerine yönelik tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi konularında yoğunlaşmaktadır.

Diğer İş Konseyleri