TÜRKİYE - İSVİÇRE İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2000
Kurucu Başkan: Uğur Yüce
Türkiye Tarafı Başkanı: Zeki Yıldırım
Firma ve Unvanı: Alniz Reklam Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluşu:
Karşı Kanat Başkanı:
Firma ve Unvanı:

2000 yılında DEİK/Türkiye-İsviçre İş Konseyi kuruluşunda, Türk firmaların İsviçre pazarına farklı giriş stratejilerini araştırma talebi ve İsviçre menşeili Türkiye'de yerleşik firmalarının yaşadıkları sorunlara çözüm arayışları belirleyici olmuştur. Aynı dönemde bu ihtiyaçlara istinaden kurulması kararlaştırılan Karma Ekonomik Komisyon Toplantıları kapsamında İş Konseyi doğal üye olarak kabul edilmiştir. Türkiye'nin hukuk alanında İsviçre'den önemli ölçüde etkilendiği gözönüne alınarak, özellikle tahkim, borçlar hukuku gibi alanlarda işbirliğinin yanısıra yenilenebilir enerji, çevre teknolojileri, otomotiv, sağlık turizm gibi sektörler kapsamında KOBİ'ler arası işbirliklerinin sağlanması İş Konseyi'nin odaklandığı konular arasında rol almaktadır. 

Diğer İş Konseyleri