TÜRKİYE - KANADA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2002
Kurucu Başkan: Yılmaz Argüden
Muhatap Kuruluş: Kanada-Türk İş Konseyi
Türkiye Tarafı Başkanı: Mehmet Yılmaz
Firma ve Unvanı: Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Başkanı: Gar Knutson
Firma ve Unvanı: Borden Ladner Gervais LLP Yönetim Danışmanı

Türkiye-Kanada arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirme misyonu çerçevesinde faaliyet gösteren Türkiye-Kanada İş Konseyi, Kuzey Amerika'nın NAFTA Antlaşması ile bölgeselleşmesine paralel olarak, 1995 yılında "Canadian Exporters' Association" ile imzalanan Niyet Protokolü ile kurulmuştur. Canadian Exporter Association'ın, yeniden yapılanması sonucu Canadian Manufacturers & Exporters (CME) adını almasının ardından Türk-Kanada İş Konseyi ve CME arasında Mart 2002'de Niyet Protokolü imzalanmıştır. Türk - Kanada İş Konseyi'nin resmi kuruluşu ise 26 Haziran 2002 tarihinde, Montreal'de, o zamanın Devlet Bakanı Kemal Derviş ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Pierre St. Pettigrew'in katıldığı bir törende DEİK ile Kanada'lı kuruluş CME arasında imzalanan antlaşma ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye-Kanada İş Konseyi'nin Sekreteryası Ocak 2008'den itibaren Atlantic Council of Canada tarafından yürütülmektedir.

Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret hacmi, 2004 yılında yakalanan ivmeye paralel olarak artışına devam etmektedir. Türkiye Kanada'ya ağırlık sırasına göre tekstil ürünleri, demirçelik ürünleri, petro-kimya ürünleri, mermer-seramik, gıda ürünleri (kuru gıda ve fındık), zeytinyağı, mücevher ve cam eşya ihraç etmektedir. Kanada'dan ithal edilen ürünler ise taşkömürü ve türevleri, kağıt ve kağıt ürünleri, elektrikli ya da elektronik eşya ve optik ve tıbbi ürünler olarak sıralanmıştır. İki ülke arasındaki öncelikli işbirliği alanları, enerji, inşaat, madencilik, IT, eğitim, sağlık, turizm ve çevredir.

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ortak üye tabanına sahip olan İş Konseyi ve muhatap kuruluşu tarafından bugüne kadar Ontario, Toronto, Ottowa ve Montreal'de karşılıklı heyet ziyaretleri, tanıtım seminerleri ve ortak toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda üye firmalar, üst düzey özel ve devlet sektör temsilcileri ile biraraya gelerek ekonomik ve politik konularda görüş alışverişi yapma olanağı bulmaktadırlar. Dönüşümlü olarak Türkiye ve Kanada'da gerçekleştirilen ortak yıllık konferanslarda üye firmalar, ticaret ve yatırım, telekomünikasyon, finansman, tarım, inşaat ve enerji, tekstil gibi sektörlerin ele alındığı panellere dinleyici veya konuşmacı olarak katılmanın yanısıra, İş Konseyi'nin kendileri için "ikili görüşme" ayarladığı Kanada'lı firmalarla işbirliği fırsatlarını değerlendirebilmektedirler. Ortak yıllık konferansa her geçen yıl daha fazla katılım olduğu gözlenmektedir. Üye firmalar için, ziyaret programı çerçevesinde özel görüşme randevuları da alınabilmektedir.

İş Konseyi, Kanada'da Türkiye'nin yatırım ortamını yaygın bir şekilde tanıtma amacıyla toplantı organizasyonu dışındaki faaliyetlerini de çeşitlendirme ve iş geliştirme kuruluşları ile işbirliği olanaklarını artırma çalışmaları yapmaktadır. Ekonomik işbirliğini geliştirme misyonunun yanısıra İş Konseyi, ticareti ve ortak girişimleri kısıtlayıcı mevzuat ve uygulamaları tespit ederek bunların kaldırılması veya iyileştirilmesi yönünde iş dünyasını temsilen ilgili merciilerle görüşmekte, tavsiyede bulunmakta ve insiyatif ortaya koymaktadır.

Diğer önemli bir faaliyet ise, karşı ülkedeki ekonomik gelişmeler, ticari ve sınai işbirliği olanakları konusunda araştırma yapmak, yurtiçinde ve yurtdışındaki hükümet kuruluşları, temsilcilikler, akademik kuruluşlar, uluslararası organizasyonlar ve araştırma kuruluşları ile işbirliği projeleri vasıtasıyla bilgi toplamak, içerik geliştirmektir. Türkiye - Kanada İş Konseyi, bu kapsamda DEİK bünyesinde faaliyet gösteren 86 iş konseyi ve DEİK'in ülkelerde ekonomik iş birliği fırsatlarını geliştirme amacıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Yatırımları Garanti Kurumu (MIGA) ve Asya Kalkınma Bankası gibi kuruluşlar ile yaptığı çalışmalar çerçevesinde yaratılan sinerjiden faydalanmaktadır. İş Konseyi, çalışma ve araştırmalarını Türkçe ve İngilizce bültenler halinde üyelerine iletmektedir.

Diğer İş Konseyleri