TÜRKİYE - KÜBA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2016
Türkiye Tarafı Başkan Vekili: Ali Galip İlter
Firma ve Unvanı: Cronimet Turkey Metal Ticaret A.Ş., Genel Müdür
Karşı Kanat Başkanı:
Karşı Kanat Kuruluşu:

Küba'ya Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk resmi ziyaret T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda DEİK tarafından düzenlenen İş Forumu sırasında, iki ülkenin Bakanlarının şahitliğinde, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ile Küba Ticaret Odası (CCC) Başkanı Orlando Hernández Guillén tarafından DEİK ile CCC arasında bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Ülke ekonomisinin % 90'ından fazlası devlet kontrolündedir. 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üye olan Küba, bu tarihten itibaren gümrük vergilerinde değişiklikler yapmıştır. MFN statüsüne sahip olmayan ya da tercihli ticaret anlaşması imzalamadığı ülkelere daha yüksek oranda genel bir tarife oranı uygulayan Küba, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı DTÖ'ye üye ülkelere düşük bir gümrük tarifesi uygulamaktadır. 1995 yılından itibaren ülkede kısmen dönüştürülebilir bir para birimi kullanılmaktadır.

Batılı şirketler ile ortak yatırım şeklinde faaliyette bulunulmasına izin veren 50 Sayılı Yatırım Kanunu 1982 yılından itibaren yürürlükte olup, 2003 yılında yapılan düzenlemelerle yatırımlar teşvik edilmektedir. Turizm yatırımlarının toplam yatırımlar içinde % 68 paya sahip olduğu Küba'da; Minbas, Mintur, Micons, Minil, Minal, Minagri, Mintrans gibi devlet kurumlarının üretim konusunda yabancı yatırımcılarla işbirlikleri mevcuttur.

Diğer İş Konseyleri