TÜRKİYE - MEKSİKA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2008
Kurucu Başkan: Varol Dereli
Muhatap Kuruluş: Meksika Dış Ticaret, Yatırım ve Teknoloji İşadamları Konseyi (COMCE)
Türkiye Tarafı Başkanı: Yüksel Yıldırım
Firma ve Unvanı: Yıldırım Holding A.Ş., İcra Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Başkanı: Jorge Lopez Morton
Firma ve Unvanı: Total Energy Systems, Başkan

Meksika ile Türkiye arasında son yıllarda gelişmeye başlayan ikili ticari ilişkilere ve Dışişleri Bakanlığının 2006 Yılı Latin Amerika stratejisine paralel olarak, Meksika ile İş Konseyi kurulmasına ilişkin konu DEİK Yönetim Kurulu toplantılarında ele alınarak, onay almış ve İş Konseyi'nin NAFTA yapısına uygun olarak Kuzey Amerika İş Konseyleri bünyesine alınması kararlaştırılmıştır. Türkiye-Meksika İş Konseyi'nin DEİK/Türkiye - Kuzey Amerika İş Konseyleri bünyesinde kuruluş çalışmalarına başlanması için, 17 yıldır Meksika İstanbul Fahri Konsolosluğu görevini yapan Varol Dereli Kurucu Başkan olarak görevlendirilmiştir. 9–12 Aralık 2008 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Sn. Ali Babacan'ın Meksika'ya resmi ziyareti kapsamında Meksika Dış Ticaret, Yatırım ve Teknoloji İşadamları Konseyi (COMCE) ile karşı kanat kuruluş anlaşmasına imza atmasıyla Türkiye-Meksika İş Konseyi resmen kurulmuştur.

Dünyanın 13. büyük ekonomisi olan Meksika, 1994 yılında ABD ve Kanada ile imzaladığı NAFTA Anlaşması sayesinde ticari performans bakımından kayda değer bir gelişme göstermiştir. Ekonomisinin ABD ile olan ticaretine büyük ölçüde bağımlılığını göz önünde bulunduran Meksika Hükümeti, uluslararası ekonomik ilişkilerini çeşitlendirme çabasına girerek, 2000 yılında AB ile bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapmıştır. Bugün itibariyle Meksika toplam 42 ülke ile STA' ya imza atmıştır. Ancak, AB ile STA imzalamış olmasına rağmen Meksika Hükümeti, daha fazla ülke ile STA yapılmasını istemeyen iş çevrelerinin güçlü muhalefetinden dolayı Türkiye ile görüşmelere başlamaktan kaçınmaktadır.  AB ve NAFTA ile yapılan anlaşmalar Meksika'nın diğer ülkelerle ticarete olan ihtiyacını kısıtlamaktadır.

Meksika'da şu anda 5 binin üzerinde Avrupa şirketi faaliyet göstermekte olup, bunlar, ülkedeki yabancı sermayenin yaklaşık yüzde 23'ünü temsil etmektedir. Meksika'nın genel ekonomik göstergelerine bakacak olursak, 2007 yılında 108,7 milyon nüfusu, 893,4 milyar dolarlık GSYİH' sı, 12,382 dolarlık kişi başı geliri, yüzde 3,3'lük büyüme oranı, yüzde 4'lük enflasyonu ve 522 milyar dolarlık dış ticaret hacmi (İhracat: 249,9 ithalat: 272,1 milyar dolar)  ile bu bölgenin en önemli ülkelerinden biri olduğu görülür.

Avrupa'nın Kuzey ve Güney Amerika'ya açılan kapısı konumunda olması ile önemli coğrafi avantaja sahip olan Meksika'da yetkililer dış ticaretlerinin daha geniş ve farklı bölgelere yönlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi gerektiğinin bilincinde olduklarından, ülkemize işadamları ziyaretleri düzenlenmesi için çalışmalara başlamayı öngördüklerini açıklamışlardır. Öte yandan, Meksika'nın ABD ile NAFTA' dan kaynaklanan özel ilişkilerinin küçük ve orta ölçekli Türk yatırımcılar için de cazip gelebileceği, Meksika'da yapılacak ortak yatırımlarla sıfır gümrükle ABD pazarına girme imkanı bulunması gibi fırsatlar gözlemlenmektedir.

Diğer İş Konseyleri