TÜRKİYE - KAMBOÇYA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2012
Kurucu Başkan: Alphan Manas
Türkiye Tarafı Başkanı: Mahir Alp
Firma ve Unvanı: Major İş Geliştirme Yatırım A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluş: Kamboçya Ticaret Odası (CCC)
Karşı Kanat Başkanı: Okhna Kith Meng
Firma ve Unvanı: Royal Grove / Chairman

1959 yılı itibariyle diplomatik ilişki tesis edilen Kamboçya ile olan ticari ve ekonomik ilişkiler sınırlı kalmıştır. İki ülke arası ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke işadamlarını bir araya getirecek bir platform oluşturmak ve her alanda iş birliğimizi artırmak amacı ile 7 Temmuz 2011' İş Konseyi'nin Türk Kanadı kurulmuş ve Kamboçya tarafının kuruluş çalışmalarına başlanmıştır . İş Konseyi'nin Karşı Kanat kuruluşu olarak Kamboçya Ticaret Odası‘ nın (CCC) belirlenmesine takiben, 26 Şubat 2013'de Phnom Penh'de DEİK / Türkiye – Kamboçya İş Konseyi Kuruluş anlaşması imzalanmıştır.

 
 
 

Diğer İş Konseyleri